Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

[PICS][UPDATE] G-G 3nd Asia Tour in Taiwan 09-10-11.09.11 (2)


 


   

 


   BONUS
Soshi after having dinner at taiwan (Soshi sau khi ăn tối tại Đài Loan)

[Fantaken] New E-ma photos

Cre: KSY + FB
Reup by Sin

Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top