Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

20 button đẹp cho Google PagerankBây giờ bạn có thể chia sẻ Google Page Rank của blog / trang web của bạn với các độc giả blog của bạn bằng cách sử dụng các nút hiển thị đẹp.Rất dễ dàng để cài đặt tiện ích này đơn giản . Tất cả bạn phải làm là chỉ cần chọn một trong những thiết kế PageRank từ danh sách dưới đây, lấy mã HTML và dán nó vào blog của bạn. <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.pagerankbar.com/pr.png" alt="Google Page Rank Checker" border="0" /></a>

<a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.pagerankbar.com/prdisplay.png" alt="Display Google Page Rank" border="0" /></a>

<a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.pagerankbar.com/prbutton.png" alt="Page Rank Checker Button" border="0" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"  title="Free PageRank checking tool" target="_blank"><img src="http://www.free-pagerank-checker.com/pr.php?url=www.yoursite.com"  border="0" alt="PageRank" /></a>

<a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank" title="Get your Google PageRank"><img src="http://www.urltrends.com/pagerankimg.php" border="0" height="25" width="100" alt="Get your Google PageRank"></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src = "http://www.pagerank-button.com/pagerank5.php" alt="PR Checker" border="0" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src = "http://www.pagerank-button.com/pagerank3.php" alt="PR Checker" border="0" /></a><br /> 

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src = "http://www.pagerank-button.com/pagerank6.php" alt="PR Checker" border="0" /></a><br /> 

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"><img src="http://www.prbuttons.com/pagerank-display.php?a=getCode&s=vgsun" title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"><img src="http://www.prbuttons.com/pagerank-display.php?a=getCode&s=Technical" title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"><img src="http://www.prbuttons.com/pagerank-display.php?a=getCode&s=csblue" title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"><img src="http://www.prbuttons.com/pagerank-display.php?a=getCode&s=Google" title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"><img src="http://www.prbuttons.com/pagerank-display.php?a=getCode&s=wpblue" title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank" /></a>

<a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html"><img src="http://www.prbuttons.com/pagerank-display.php?a=getCode&s=gsblack" title="Free PageRank Display Code" border="0px" alt="PageRank" /></a>

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.selfseo.com/pagerank.php?type=small" alt="Do it yourself SEO" border="0">

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.selfseo.com/pagerank.php?type=pink" alt="Webmaster Tools" border="0">

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.selfseo.com/pagerank.php?type=apple" alt="Search Engine Optimization Articles" border="0">

<a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://www.selfseo.com/pagerank.php?type=large" alt="Search Engine Optimization Articles" border="0">

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://pr.proxin.cn/pr.php?u=http://YourSite.Com&s=44" alt="Google PageRank Checker" border="0" /></a><br /> 

 <a href="http://introblogger.blogspot.com/2010/02/20-beautiful-google-page-rank-display.html" target="_blank"><img src="http://pr.proxin.cn/pr.php?u=http://YourSite.Com&s=42" alt="Google PageRank Checker" border="0" /></a>

Nếu bạn vẫn ko thích cái nào trong 20 cái nút này thì bạn có thể vào đây để lựa chọn nút mà bạn thích nhất. 


Nguồn: Introblogger
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top