Bạn có muốn tự tay tạo ra đĩa có khả năng cài Windows 7, Windows XP đồng thời có cả Hiren's Boot không?


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 1

Nếu muốn hãy bắt đầu làm nào Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 2

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ
Để làm đĩa Windows 7 + Windows XP + Hiren's Boot (3 trong 1) trước hết cần phải có file .iso của 3 đĩa này. Bạn nên sử dụng đĩa gốc hoặc những bản được download từ MSDN để đảm bảo rằng file .iso chưa bị chỉnh sửa gì.

1. Windows XP
Windows XP Service Pack 2 (MSDN 11-08-2004) - Professional-Retail
Free File Hosting Made Simple - MediaFire
Pass: VN-Zoom Forum
 


Key: KW2D3-6MHB3-W93H9-622TY-PM333

Windows XP Service Pack 3 (MSDN 01-05-2008) - Professional-Retail
Free File Hosting Made Simple - MediaFire(Muốn biết file .iso cài windows của mình có phải là bản gốc được tải từ MSDN hay không thì có thể kiểm tra mã hash bằng phần mềmHashCalc rồi so sánh với mã của bản gốc tại đây)
Ví dụ:
Details từ MSDN


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 3

Kiểm tra file .iso đã down về bằng HashCalc
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 4

Hoặc có thể sử dụng các phiên bản Windows XP khác (tùy bạn)

2. Windows 7 Ultimate RTM
- Windows 7 Ultimate RTM 32 bit: 
-- mega.1280.com - Windows 7 Ultimate RTM --


Sau khi down xong đổi tên mở rộng của các file từ a, b, c,... thành __a, __b, __c,... (Chú có có 2 dấu _)
Ghép bằng phần mềm FFSJ
Pass để ghép file là toilatoi1504 
- Hoặc Windows 7 Ultimate RTM 64 bit: Code:
-- mega.1280.com - Windows 7 64bit MSDN --


3. Hiren's Boot CD
Hiren's BootCD 10.1 Patched Keyboard US (Đã Patch cho bàn phím kiểu US): 
HBCD101USP.iso


4. Phần mềm EasyBoot
EasyBoot 5.1.2.586 + Serial
EasyBoot5.1.2.586.rar


5. Phần mềm UltraISOUltraISO 9.3.5.2716


Code:
Name: UW-Madison Executive Education
Serial: 1519-E287-A828-A24A 
6. Phần mềm Microsoft Virtual PC 2007
Microsoft Virtual PC 2007


dùng để kiểm tra lại trước khi ghi đĩa

BƯỚC 2: THỰC HIỆN
1. Xử lý Hiren's Boot
- Mở file Hiren'sBootCD.iso bằng UltraISO tìm trong thư mục HBCD file boot.gz
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 5

extract nó ra, rồi mở bằng WinRAR được file boot.img -> copy vào thư mục sau: C:\EasyBoot\disk1\ezboot
- Tìm trong thư mục HBCD file XP.BIN -> copy vào thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot và đổi tên thành minixp.bin 


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 6

- Extract toàn bộ thư mục HBCD vào thư mục C:\EasyBoot\disk1

2. Xử lý Windows XP
- Từ ổ ảo của UltraISO, mount file .iso của Windows XP vào (hoặc cho đĩa cài Windows XP vào ổ CD/DVD để chép một số file)
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 7

Copy những file/folder sau vào thư mục: C:\EasyBoot\disk1


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 8

- Mở file .iso của Windows XP bằng UltraISO
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 9

lưu file với tên winxp.bif ở thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot


3.Xử lý Windows 7
- Copy tất cả các file/folder trong đĩa cài Win 7 vào thư mục C:\EasyBoot\disk1
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 10

- Mở file .iso của Windows 7 bằng UltraISOlưu file với tên win7.bif ở thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot

4.Tạo Multi-Boot bằng EasyBoot
Giao diện của phần mềm
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 11

Để thay đổi hình nền và logo khởi động theo phong cách của riêng mình bạn làm theo trình tự sau:
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 12

Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 13

Sau đó bạn có thể dùng Adobe Photoshop để tạo ra ảnh Bitmap 16bit kích thước 800x600 theo phong cách của riêng mình rồi copy vào thư mục C:\EasyBoot\disk1\ezboot và chỉnh lại tên file ảnh mới của mình ở đây: 
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 14

Đây là cái ảnh nền của mình (không để logo khởi động nên chỉ làm 1 ảnh)Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 15

Sau đó chuyển sang tab Layout để thêm bớt chỉnh sửa lại vị trí các khung màu nền,... cho hợp mắt mình
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 16

Bạn cũng có thể dùng chuột ấn trực tiếp vào từng đối tượng để di chuyển vị trí, thay đổi kích thước,...


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 17

Tab Text chỉnh sửa cũng tương tự
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 18

Sau khi chỉnh sửa giao diện trở thành:Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 19

Tab Menu
Trong tất cả các tab trên bạn có thể chỉnh sửa lại hay để mặc định là tùy. Nhưng ở tab này bắt buộc phải làm chính xác để tránh lỗi không boot được.
Lệnh (command) đối với các hệ điều hành tương ứng là:
Setup Windows 7: run win7.bif
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 20

Tương tự đối với:
- Setup Windows XP: run winxp.bif
- Hiren's Boot: run boot.img
- Start Mini Windows XP: run minixp.bin
- Boot from Hard Disk: boot 80

Sau khi hoàn tất lệnh
Chọn khởi động mặc định khi không ấn gì (ở đây mình chọn Boot from Hard Disk làm mặc định):
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 21

Giờ thì chỉ việc tạo file .iso hoặc nếu tự tin vào độ chính xác trong các thao tác thì bạn có thể burn ra đĩa được rồi (Mình khuyên các bạn nên tạo file .iso của đĩa multi-boot rồi kiểm tra lại trước khi ghi ra đĩa)
Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 22

BƯỚC 3: KIỂM TRA LẠI VÀ GHI RA ĐĨA
Dùng Microsoft Virtual PC để kiểm tra lại file ISO đã làm đúng chưa (Nếu chưa biết cách sử dụng phần mềm này thì có thể đọc hướng dẫn ở đây)

Đã có multi-boot


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 23


Setup Windows 7


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 24

Setup Windows XP


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 25

Hiren's Boot 


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 26

Mini Windows XP


Hướng dẫn tạo đĩa Multi-boot (Setup Windows 7, Setup Windows XP & Hiren's Boot) 27