Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

[SONESvn subs] The First U.S. Fan Meeting.

Online 
Translator: iamasone, Nhockcry
 Timer: iamasone, Hạnh910
Encoder: Rex
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
[SONESvn subs] Girls' Generation Interview with Soshified
MF - MS - YTB

[SONESvn subs] Interview @ MTV Iggy's Studio cut
 
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top