Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

[Soft] Awesome Logon – Change Your Windows Logon Screen

Customize your windows logon screen with any image on your computer, no more boring default windows logon images!

Awesome Logon lets you change the logon screen image of your Windows Vista or 7 PC with the click of a button. It automatically resizes and optimizes your image before applying it and shows a quick preview of what your logon screen will look like before you apply your image.

Main Features:

* Automatically resizes and optimizes images before applying them to the logon screen.
* Comes with 48 awesome preset images already built in.
* Supports loading custom user images.
* Shows a preview of the logon screen directly on the main software window.
* Supports both Windows Vista and Windows 7.
* Lightweight: Less than 20 MB is required on your PC.

DOWNLOAD:
http://htpic.com/download/AwesomeLogonInstaller.rar
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top