Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Thiết lập các tùy chọn trong Visio 2010[p2]


[IMG]
Hình e1 : bảng mở rộng (Advance).
♦ Enable live dynamics : bật chức năng live dynamic.
♦ Enable connector splitting : bật chức năng tách kết nối.
♦ Delete connectors when deleting shapes : xóa kết nối khi đã xóa các mô hình.
♦ Enable AutoConnect : bật chức năng tự động kết nối.
♦ Enable transitions : bật chức năng chuyển tiếp.
♦ Zoom on roll with IntelliMouse : phóng to bằng cách lăn chuột.
♦ Center selection on zoom : bảng phóng đại.
♦ Select shapes partially within area : chọn mô hình ở một phần cửa sổ.
♦ Show more shape handles on hover : hiển thị nhiều mô hình ở ô điều khiển.
♦ ShapeSheet formula AutoComplete : công thức tính tự động hoàn thành.
[IMG]
Hình e.2 : bảng mở rộng (Advance).
♦ Maximum number of undos : số lần tối đa khi xóa trạng thái vừa thực hiện.
♦ Automatically zoom text when editting under : tự động phóng tại chữ viết khi sửa.
♦ Show this number of Recent Document : hiển thị số tài liệu sử dụng gần đây nhất.
♦ Show this number of Recent Template : hiển thị số mẫu chủ đề được sử dụng gần đây nhất.
♦ Show New screen on launch : hiển thị màn hình mới ở thanh khởi chạy.
♦ Show Smart Tags : hiển thị chức năng Smart Tags.
♦ Show Shape windows ScreenTip : hiển thị ScreenTip ở cửa sổ mô hình.
♦ Show others ScreenTip : hiển thị những ScreenTip khác.
♦ Show shortcut key in ScreenTip : hiển thị khóa shortcut trên ScreenTip.
♦ Greek text under : gạch dưới văn bản chữ Hy Lạp.
♦ Show file save warnings : hiển thị cảnh báo khi lưu tập tin.
♦ Show file open warnings : hiển thị cảnh báo khi mở tập tin.
[IMG]
Hình e.3 : bảng mở rộng (Advance).
♦ Show Shape Search pane : hiển thị khung tìm kiếm mô hình.
♦ All of the words(AND) : tìm kiếm với từ khóa chính xác.
♦ Any of words(OR) : tìm kiếm với bất kì từ khóa.
♦ Alphabetically : sắp xếp theo bảng chữ cái ABC..
♦ By group : sắp xếp theo nhóm.
♦ Open results in new window : mở bảng kết quả ở cửa sổ mới.
♦ Warm when result are greater than : thông báo khi kết quả lớn hơn.
♦ Run in developer mode : chạy bảng develop.
♦ Enable Automation events : bật chức năng tự động điều khiển theo sự việc.
♦ Open each ShapeSheet in the same window : mở mỗi shapesheet trên cửa sổ tương tự.
♦ Put all settings in Windows registry : đặt các thiết lập trong hệ thống Windows registry.
♦ Show customer submitted Office.com content : hiển thị nội dung các yêu cầu khách hàng của website Office.com.
[IMG]
Hình f : tùy chỉnh thanh ribbon.
Tại khung Choose command from chọn các nút chức năng và thêm vào thanh ribbon để sử dụng MS Visio 2010 nhanh chóng hơn. Bạn có thể tạo thẻ mới bằng cách click vào New Tab để thêm vào các nút chức năng thường sử dụng.

Với Quick Access Toolbar cũng tương tự như trên, nhưng bạn sẽ thêm nút chức năng vào thanh công cụ xử lí nhanh.
[IMG]
Hình g : quich access toolbar.
[IMG]
Hình h : phần mở rộng ứng dụng cho MS Visio 2010 (Add-In).
Để thêm các phần ứng dụng mở rộng,tại mục Manager click vào Go. Sau đó click vào Add và chọn add-in.
[IMG]
Hình i : bảo vệ sơ đồ an toàn.
Click vào Trust Center Settings để thiết lập bảo về cho sơ đồ của bạn.
Hãy là người truy cập lịch sự !!!!
Hãy nhấn "like", "thank" hoặc "comment" bài viết nếu thấy hữu ích và cần thiết cho bạn !!!
Hãy truy cập và góp ý chia sẻ để Diễn đàn Blog TaPhiet_KC được phát triển hơn !!
mong đây sẽ là nơi cho các bạn vui chơi giải trí , học hỏi và chia sẻ kiến thức IT cho các bạn và cho mọi người đam mê công nghẹ
 và ứng dụng công nghệ !!!!!!!!
Chúc các bạn thành công !!!
Mọi chi tiết Xin liên hệ Ban quản trị Blog
Mọi sự trợ giúp trực tiếp xin liên hệ :
Email: taphietit@ymail.com
Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
Gmail: taphietit@gmail.com
   Mobile: 0987530288  
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top