Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Windows Server 2003-2008 Full + key + seri + crack

Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1 - Checked/Debug (English)
SHA1: 5794F4CF28965E324E07A5227FA65D6987EE07A4

link Download
Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com
Code:

Trích dẫn:
Key new :
P7KW8-WH822-Q9999-JFQ77-RFKRG
BVBTP-9F42D-D6XGB-CYJ7C-D7HYT
QB7B2-PWGYT-7R6VB-GC77V-T68V6
THW6K-GQWQD-JR6B2-PX8V8-329RG


Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition - Checked/Debug (English)
SHA1: 8916DFBB1D93A9CECB1FE8600BE2E2C752E85E7F

link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com
Trích dẫn:

Key new :
KMK8C-QFBJM-BH7BM-J43RX-M9BF3
J4GRV-K89J8-YPPRB-9X2HD-MQD43
DHTK8-C6M23-8F3HD-38T3V-RKKJQ
MG4PW-PQQ4C-PYT8Q-8FCJ8-67PCD
Windows Server 2003 Standard Edition with SP1 (English)

SHA1: AB20770B99601BC36170E161297D67FBE72C7695


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key new :
QYX8P-64W49-XJB9B-THXKD-MJD9Y
WRDCV-8Q8FC-MWVMG-QHBC7-9H9QM
KGMYY-R7KVF-TRTK2-8B2QM-MYXQM
KY7DB-GDFB2-XHKR6-94YH2-KQJVB
Windows Server 2003 Standard x64 Edition (English)

SHA1: 0AD2D1A3A6B98AEE7C36FB83F5DD11F4997416EClink Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com
Trích dẫn:

Key new :
VKQWG-V32FK-9BXV2-2QYWR-BBCCD
KYKHX-JD2JW-RBBP9-6MP8W-GFKJQ
WKYPH-RTKTP-HG4RP-KH8HB-GKBF3
WY8T8-262DD-FKR6R-GG8FF-84F2D
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition with SP2 - Disc 1 - Disc 2 (English)
Disc 1 SHA1: EE11CC735C695501874D2FA123F7D78449B3DE7C
Disc 2 SHA1: A0BE7279E8692DD2EA718BDF54844E4A17ACFEF1


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key New :
TFXW2-MF36C-PRRRK-HK9FP-KDJK6
PVMGK-4QR3V-GJ2V2-6H26J-9HM96
DKQ3K-QT4B3-WJK64-B9JCT-XXQ3T
RQQHG-GQT7T-P8V7X-999DF-GHM96
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 - Disc 2 (English)
Disc 1 SHA1: D04C8F304047397BE486C38A6B769F16993D4B39
Disc 2 SHA1: 54B845F1E4C27C9C96AACEF59B9AB19CEFE1C8BC


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key New :
WCYHV-2QDDH-P3HTC-8CCXX-7Y343
H9QKP-VBTCJ-7WCQ6-69T6B-QFF2D
CPJHV-Q37RC-VGCVW-JJYPR-GVPCD
R23KT-QXV83-PYXV3-2WPFH-Y4Q43
Windows Server 2003 R2, Standard Edition with SP2 - Disc 1 - Disc2 (English)
Disc 1 SHA1: E81AFC4B92CEEC9BC7F722EB902CF5ACA54A8BFE
Disc 2 SHA1: 676B184C13A344DE0B28F6841AD01D8F13696F93


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key new :
VJBCR-8R673-CG7YC-WR6HH-W928B
VCQ4D-FTY6P-QKHVF-4886Q-TQ2BY
WXYVW-XP623-G9RKR-MB4RD-TH4YY
R7FB2-QB7GR-G3TPG-P2FR7-X74YY

Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2 - Disc 1-Disc 2(English)

Disc 1 SHA1: FF40F5478B320FDE3F3C01AC4CEEE06722A8DC9C
Disc 2 SHA1: C9DA0658A9A777EB464F4F23DA25BF25916DEE47


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key new :
P4PDK-FRDBR-YMMH3-RV2G7-RJ6VW
FKF23-J7XPF-7XHBF-DCCFH-KG8MJ
R4WD4-JQPT3-8JCQ2-8G7D6-4DJMJ
J48WF-8TQPV-BMHFD-K2QRP-RJJMJ
Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard with Service Pack 2
Checked/Debug Build (x86) - DVD (English)
SHA1: 0DB2B695EE761D4395AD33E3BAD6F9878157EB07


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key New :
4GF8R-JC83T-FY38Q-GD2FG-3T9WB
Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard with Service Pack 2Checked/Debug Build (x64) - DVD (English)
SHA1: 6D0EEDB622190827DC188A06CA8592C6B34FCEE9


link Download

Liên hệ : Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
hoặc Email: taphietit@gmail.com

Trích dẫn:
Key New :
4GF8R-JC83T-FY38Q-GD2FG-3T9WBP/s :2 key trên giống nhau không có vấn đề
Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, and Web (x64) - DVD (English)
SHA1: A548D6743129F2A02C907D2758773A1F6BB1BCD7
Tại Đây
Code:

Trích dẫn:
Key :
VKH8H-6JK37-7X2MJ-XW27F-X6RJ8


DOWN giải nén với pass :
Code:

Trích dẫn:

khoahoctunhien.netRead more: Windows server 2003/2008/Key/Link MF http://softvnn.com/forum/showthread.php/226282-Windows-server-2003-2008-Key-Link-MF#ixzz1I3o1YxGH

bổ xung thêm nhé 

Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1 - Checked/Debug (English)
SHA1: 5794F4CF28965E324E07A5227FA65D6987EE07A4
 Tại Đây

Code:
Key new :
P7KW8-WH822-Q9999-JFQ77-RFKRG
BVBTP-9F42D-D6XGB-CYJ7C-D7HYT
QB7B2-PWGYT-7R6VB-GC77V-T68V6
THW6K-GQWQD-JR6B2-PX8V8-329RG
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition - Checked/Debug (English)
SHA1: 8916DFBB1D93A9CECB1FE8600BE2E2C752E85E7F
 Tại Đây
Code:
Key new :
KMK8C-QFBJM-BH7BM-J43RX-M9BF3
J4GRV-K89J8-YPPRB-9X2HD-MQD43
DHTK8-C6M23-8F3HD-38T3V-RKKJQ
MG4PW-PQQ4C-PYT8Q-8FCJ8-67PCD

Windows Server 2003 Standard Edition with SP1 (English)
SHA1: AB20770B99601BC36170E161297D67FBE72C7695
 Tại Đây
Code:
Key new :
QYX8P-64W49-XJB9B-THXKD-MJD9Y
WRDCV-8Q8FC-MWVMG-QHBC7-9H9QM
KGMYY-R7KVF-TRTK2-8B2QM-MYXQM
KY7DB-GDFB2-XHKR6-94YH2-KQJVB
Windows Server 2003 Standard x64 Edition (English)
SHA1: 0AD2D1A3A6B98AEE7C36FB83F5DD11F4997416EC
 Tại Đây
Code:
Key new :
VKQWG-V32FK-9BXV2-2QYWR-BBCCD
KYKHX-JD2JW-RBBP9-6MP8W-GFKJQ
WKYPH-RTKTP-HG4RP-KH8HB-GKBF3
WY8T8-262DD-FKR6R-GG8FF-84F2D

Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition with SP2 - Disc 1 - Disc 2 (English)
Disc 1 SHA1: EE11CC735C695501874D2FA123F7D78449B3DE7C
Disc 2 SHA1: A0BE7279E8692DD2EA718BDF54844E4A17ACFEF1
 Tại Đây
Code:
Key New :
TFXW2-MF36C-PRRRK-HK9FP-KDJK6
PVMGK-4QR3V-GJ2V2-6H26J-9HM96
DKQ3K-QT4B3-WJK64-B9JCT-XXQ3T
RQQHG-GQT7T-P8V7X-999DF-GHM96
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition with SP2 - Disc 1 - Disc 2 (English)
Disc 1 SHA1: D04C8F304047397BE486C38A6B769F16993D4B39
Disc 2 SHA1: 54B845F1E4C27C9C96AACEF59B9AB19CEFE1C8BC
 Tại Đây
Code:
Key New :
WCYHV-2QDDH-P3HTC-8CCXX-7Y343
H9QKP-VBTCJ-7WCQ6-69T6B-QFF2D
CPJHV-Q37RC-VGCVW-JJYPR-GVPCD
R23KT-QXV83-PYXV3-2WPFH-Y4Q43

Windows Server 2003 R2, Standard Edition with SP2 - Disc 1 - Disc2 (English)
Disc 1 SHA1: E81AFC4B92CEEC9BC7F722EB902CF5ACA54A8BFE
Disc 2 SHA1: 676B184C13A344DE0B28F6841AD01D8F13696F93
 Tại Đây
Code:
Key new :
VJBCR-8R673-CG7YC-WR6HH-W928B
VCQ4D-FTY6P-QKHVF-4886Q-TQ2BY
WXYVW-XP623-G9RKR-MB4RD-TH4YY
R7FB2-QB7GR-G3TPG-P2FR7-X74YY
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition with SP2 - Disc 1-Disc 2(English)
Disc 1 SHA1: FF40F5478B320FDE3F3C01AC4CEEE06722A8DC9C
Disc 2 SHA1: C9DA0658A9A777EB464F4F23DA25BF25916DEE47
 Tại Đây

Code:
Key new :
P4PDK-FRDBR-YMMH3-RV2G7-RJ6VW
FKF23-J7XPF-7XHBF-DCCFH-KG8MJ
R4WD4-JQPT3-8JCQ2-8G7D6-4DJMJ
J48WF-8TQPV-BMHFD-K2QRP-RJJMJ

Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard with Service Pack 2 Checked/Debug Build (x86) - DVD (English) 
SHA1: 0DB2B695EE761D4395AD33E3BAD6F9878157EB07
 Tại Đây
Code:
Key New :
4GF8R-JC83T-FY38Q-GD2FG-3T9WB
Windows Server 2008 Datacenter, Enterprise, and Standard with Service Pack 2 Checked/Debug Build (x64) - DVD (English) 
SHA1: 6D0EEDB622190827DC188A06CA8592C6B34FCEE9
 Tại đây
Code:
Key New :
4GF8R-JC83T-FY38Q-GD2FG-3T9WB
P/s :2 key trên giống nhau không có vấn đề 


Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Datacenter, and Web (x64) - DVD (English)
SHA1: A548D6743129F2A02C907D2758773A1F6BB1BCD7
 Tại Đây
Code:
Key :
VKH8H-6JK37-7X2MJ-XW27F-X6RJ8
DOWN giải nén với pass :
Code:
 khoahoctunhien.netCác Bản Iso Full Thêm cho bạn lựa chọn


Download:

Standard EditionTrích:

Enterprise EditionTrích:
Web Server EditionTrích:
Data Center EditionTrích:
Windows Server 2008 - 64 Bit Versions 

Standard EditionTrích:
Enterprise EditionTrích:

Web Server EditionTrích:
Data Center EditionTrích:
Windows Server 2008 Language Packs - Microsoft Direct DownloadTrích:
Hướng dẫn Active Windows Server 2008

+Đầu tiên là tải file active : 


Trích:
* Sau đó , là theo các bước sau :


Code:
1:/ Cài Windows Server 2008 .2:/ Click vào START / RUN và gõ vào "SERVICES" . Enter hoặc vào Control Panel (dạng Classic View) -> Administrative Tools -> Services 3:/ Tìm service "SOFTWARE LICENSING" và click chuột phải vào dịch vụ này và chọn "DISABLED" . 4:/ Khởi động lại máy tính .5:/ Sau khi khởi động lại bạn cho xóa file "Tokens.dat" (theo đường dẫn : C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing\ ). 6:/ Dùng file " Tokens.dat " (trong file download về ) chép vào thư mục bạn vừa xóa file trước kia .7:/ Click vào START / RUN và gõ vào "SERVICES" . Enter hoặc vào Control Panel (dạng Classic View) -> Administrative Tools -> Services . Và Tìm service "SOFTWARE LICENSING" và click chuột phải vào dịch vụ này và chọn "AUTOMATIC" .8:/ Chạy file " vistaactivation.exe" và chọn Activate với Windows Vista ULTIMATE . Bạn gặp lỗi không có gì phải lo cả . Hãy khởi động lại windows . 9:/ Khi Windows khởi động lại mà có hỏi bạn cd key thì bạn nhập vào :" 6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC " . 10:/ Windows Server 2008 của bạn đã active rồi . Update 100% .

Một số key cho các bạn lựa chọn thêm Window server 2008 All Key 2011 Bản Standard: 8YVM4-YQBDH-7WDQM-R27WR-WVCWG
Datacenter: 6QBHY-DXTPJ-T9W3P-DTJXX-4VQMB
Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJ
Full VHD Beta 3:GJVYY-XD7GV-X8YKQ-272HC-6DHXC
Key: Windows Vista Business; Enterprise; BusinessN; EnterpriseN SP2
TCMYW-67HTQ-VBKGY-XW8K4-V7G9D
22h50_20-12-2010 còn 61 lần Active, anh em nhanh tay lên nhé.Key: Windows Server R2 Standard;Server R2 Enterprise
XD6C3-B9CCF-2KY7T-JXHW3-2VX87Windows Server 2008 R2 Release Candidate Product Keys for Evaluation:

Windows Server 2008 R2 Release Candidate Enterprise
Product Code : Q7Y83-W4FVQ-6MC6C-6QQTD-TPM88


Windows Server 2008 R2 Release Candidate Standard
Product Code : V4KRB-QDWK2-GVT4X-BV4XG-34TV4


Windows Server 2008 R2 Release Candidate Datacenter
Product Code : WXGKX-XXW8X-P8KTJ-PFX7T-DPYYW


Windows Web Server 2008 R2 Release Candidate
Product Code: RBBKH-BVD6B-74FV9-RYPJ7-TCFXBWindows Server 2008 [12in1]MSDN_DVD
- Windows Server 2008 Standard (x86 and x64)
TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
- Windows Server 2008 Enterprise (x86 and x64)
YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
- Windows Server 2008 Datacenter (x86 and x64)
7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3Bản Key Full : http://www.mediafire.com/?p0x7bijo6xbru20
Nguồn Tại : Đây nè


Chúc Các Bạn Thành Công !!!!
Share/Save/Bookmark

5 comments

05:08 5 tháng 9, 2012

:1)

05:09 5 tháng 9, 2012

Bạn nào cần mua key bản quyền giá rẻ Windows Server 2003 ,Windows Server 2008,R2,hay Exchange Server,Sharepoint,các app của Microsoft thì vô đây
http://www.cd4pro.info/2012/01/ban-key-windows-xpwindows-7key.html

20:51 11 tháng 4, 2013

ghost vn. Sao tren mang key toan muoi may hai muoi trieu, sao day lai chi co 800k la sao? khong tin dc.

23:43 7 tháng 7, 2016

wi̇n 7 key , key to win 7 , windows 10 activation problems , www.windows 7 codes , windows 10 product key show , windows 7 key order , office 2016 registry purchase , windows 10 activation store , srlHtK

office 2016 registry purchase

cheap office 2013 key

microsoft visio professional 2016 order

cheap windows 10 product key sale

18:09 12 tháng 9, 2016

Windows 7 is the most recommended OS to do almost all work without any problem, So I recommend you to activate your existing OS being purchased its license code from: ODosta Store
Which is distributing license for almost all types of Microsoft Products with good customer support. I personally use it and have a good experience.
You can upgrade your windows 7 or windows 8.1 pro to windows 10, But you can face some technical issues, So I recommend you to have clean installation of Windows 7 windows 8 or Windows 10 and activate it using legal license.

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top