Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 36: Cấu hình giao thức VTP


A. Mục tiêu của bài lab:

• Tạo các VLAN trên switch Catalyst 2950.
• Gán cùng lúc nhiều port vào các VLAN
• Cấu hình giao thức VTP để thiết lập kết nối giữa VTP server và VTP client.
• Tạo một đường trunk giữa 2 switch để làm kênh truyền dẫn giúp đồng bộ thông tin về VLAN giữa các switch.
• Kiểm tra cấu hình của VLAN và VTP.
B. Chuẩn bị cho bài lab:

Trong Packet Tracer, sử dụng 2 switch 2950-24 và chúng được kết nối như sau

C. Các bước thực hiện:

1. Đặt địa chỉ IP cho interface VLAN1 của Switch1 như sau
2. Đặt địa chỉ IP cho interface VLAN1 của Switch2 như sau
3. Kiểm tra kết nối thành công giữa 2 switch bằng cách ping qua lại giữa chúng
Từ Switch1 ping tới Switch2
Từ Switch2 ping tới Switch1
4. Tại Switch1, tạo vlan 18 và vlan 14. Sau đó gán các port 0/2-0/5 cho vlan 8 và các port 0/6-0/10 cho vlan 14
5. Sử dụng lệnh show vlan để xác nhận cấu hình vlan vừa tạo ở trên là chính xác
6. Mặc định thì Catalyst switch được cấu hình làm VTP Server. Giờ ta muốn thiết lập cho Switch1 làm VTP Server còn Switch2 làm VTP Client. Ngoài ra thay đổi VTP domain thành UIT và VTP password là mmt03
Trên Switch1 thực hiện các lệnh sau
Trên Switch2 thực hiện các lệnh sau
7. Kế tiếp ta cần tạo một đường trunk để truyền tải các thông tin cấu hình vlan từ Switch1 sang Switch2. Để làm điều này, ta sẽ bật trunking trên các port nối giữa 2 switch, ở đây là 2 port Fa0/1 của mỗi switch. Phương thức đóng gói (encapsulation) được sử dụng là 802.1q.
Trên Switch1, thực hiện các lệnh sau
Trên Switch2, thực hiện các lệnh sau
8. Cuối cùng, để xem thông tin về các VLAN mà Switch2 cập nhật từ Switch1 thì tại Switch2 gõ lệnh show vlan
Còn để xem thông tin trạng thái làm việc của VTP ta gõ lệnh show vtp status
–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top