Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 2: Làm quen với CLI

A. Mục tiêu của bài lab:
Giới thiệu về giao diện dòng lệnh (CLI); 2 chế độ là user mode và privileged mode; cơ bản về 2 lệnh help và show.
B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng Router1.
C. Các bước thực hiện


1. Khởi động Router1 lên và truy cập vào giao diện cấu hình CLI của nó. Sau đó, nhấn Enter để hiển thị dấu nhắc lệnh.
2. Hiện ta đang ở User mode (là chế độ chỉ hỗ trợ các câu lệnh cơ bản để xem những thiết lập của thiết bị mà không được phép sử dụng các câu lệnh đặc quyền để thay đổi cấu hình của thiết bị). Gõ vào dấu chấm hỏi (?) để xem tất cả các câu lệnh có thể sử dụng tại dấu nhắc lệnh này.
Router>?

3. Gõ lệnh sau để vào Privileged mode (là chế độ hỗ trợ nhiều câu lệnh nâng cao hơn để thay đổi các thiết lập của thiết bị).
Router> enable
Router#

4. Để xem tất cả các câu lệnh có thể sử dụng trong Privileged mode.
Router#?
5. Gõ lệnh sau để xem tất cả các câu lệnh show.
Router#show ?

6. Để xem thông tin về cấu hình hiện tại mà router đang sử dụng (running configuration).
Router>show running-config

7. Tại dấu nhắc lệnh, gõ phím khoảng trắng để hiển thị trang thông tin kế tiếp
<space bar>

8. Gõ một trong các lệnh sau để đăng xuất khỏi router
Router#exit
hoặc
Router#disable
–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top