Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 6: Thiết lập thông báo khi đăng nhập vào router

A. Mục tiêu của bài lab:
MOTD (Message of The Day) là thông báo được hiển thị khi ai đó đăng nhập vào router. MOTD có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về router hoặc hiển thị các thông báo về báo về bảo mật.
B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta tiếp tục sử dụng Router1.
C. Các bước thực hiện:


1. Kết nối tới Router1 và vào Privileged mode
Router>
Router>enable
Router#

2. Vào Configuration mode
Router#config t
Router(config)#

3. Gõ vào câu lệnh banner motd và tiếp sau đó là một ký tự định giới hạn (delimiting character). Ký tự định giới hạn sẽ được gõ vào tại phần cuối của dòng thông báo để router sẽ biết được là khi nào ta hoàn thành việc gõ vào thông báo. Ký tự thường sử dụng nhất là “z”.
Router(config)#banner motd z
Enter TEXT message. End with the character ‘z’.

4. Bây giờ, ta sẽ gõ vào thông báo muốn hiển thị lúc đăng nhập vào router, khi cần kết thúc việc gõ thông báo ta sẽ gõ ký tự“z” và nhấn Enter thì lập tức thông báo sẽ được router lưu lại.
Ví dụ, để thiết lập MOTD là dòng chữ “Chao mung ban den voi Cisco router” thì gõ
Chao mung ban den voi Cisco router z

5. Để xem thông báo trên, ta thoát khỏi Configuration mode và sau đó thoát khỏi router. Nhấn Enter để quay trở lại và ta sẽ thấy được thông báo vừa đặt ở trên
—Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top