Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 16: Cấu hình PPP với xác thực CHAP

A. Mục tiêu của bài lab:

Cấu hình cho PPP làm phương thức đóng gói dữ liệu và CHAP làm phương thức xác thực để bảo mật cho kết nối PPP.
B. Chuẩn bị cho bài lab:

Sử dụng Router1 và Router2 được kết nối lại với nhau thông qua cồng Se2/0 trên mỗi router như sau:

C. Các bước thực hiện:

1. Truy cập vào Configuration mode của Router1 và đặt hostname cho nó là R1
2. Cũng trên R1, chạy lệnh sau để cấu hình các tham số (username và password) dùng để xác thực với R2
Trong đó, R2 là hostname của Router2, còn mmt03 là mật khẩu (giống nhau cho cả R1 và R2)
3. Tiếp tục, gán địa chỉ IP là 10.1.1.1 với subnet mask là 255.25.255.0 cho cổng S2/0 của R1. Sau đó chọn phương thức đóng gói là PPP với xác thực là CHAP cho cổng này. Cuối cùng, gõ no shut để kích hoạt cho nó.
4. Tương tự như các bước cấu hình cho R1 ở trên, trên Router2 ta cũng thực hiện tuần tự như sau:
- Đặt hostname là R2.
- Cấu hình các tham số xác thực: username là R1 (hostname của Router1) và password là mmt03 (giống với mật khẩu ta vừa thiết lập cho R1 ở trên).
- Chọn phương thức xác thực là CHAP và đóng gói là PPP và cho cổng S2/0 của R2.
- Kích hoạt cổng S2/0 của R2 lên.
5. Cuối cùng, để kiểm tra và xác nhận rằng các cấu hình ở trên làm việc đúng, ta cần đảm bảo là từ R2 có thể ping tới cổng S2/0 của R1
–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top