Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 19: Tải về và nạp cấu hình của Router từ TFTP server

A. Mục tiêu của bài lab:
Bài lab này sẽ hướng dẫn bạn cách tải về và nạp cấu hình của router từ TFTP server.
B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta vẫn sẽ sử dụng tiếp mô hình gồm Router 4 và PC1 như trong bài lab 18. Lưu ý là bạn đã hoàn thành xong các bước trong lab 18.
C. Các bước thực hiện:


1. Hiện tại thì file cấu hình của Router 4 đang được lưu trữ trên TFTP server có hostname là Tampa. Đăng nhập vào Tampa và vào Configuration mode.
Tampa>en
Tampa#conf t

2. Đặt lại hostname là Bad_Router.
Tampa(config)#hostname Bad_Router
3. Giờ ta sẽ copy cấu hình được lưu trữ trên TFTP server và ghi đè lên cấu hình hiện tại mà Router 4 đang sử dụng.
Bad_Router#copy tftp running-config

4. Khi được router nhắc nhở về địa chỉ IP của TFTP server, ta nhập vào IP của PC1 như sau
Address or name of remote host []? 24.37.2.252

5. Kế đến ta cần cung cấp tên của file cấu hình cần nhận về từ TFTP server.
Source filename []? tampa_running_config

6. Chờ một lát để router tải về cấu hình và nạp nó vào running-config
–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top