Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 1: Kết nối và đăng nhập vào một thiết bị Cisco Router

A. Mục tiêu của bài lab:
Giới thiệu về Cisco Router.
B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng một thiết bị router có tên là Router1.
C. Các bước thực hiện:

1. Khởi động Router1 lên và truy cập vào giao diện cấu hình CLI (Command Line Interface – cấu hình cho thiết bị bằng cách gõ lệnh) của nó.
2. Nhấn Enter để làm xuất hiện dấu nhắc lệnh (command prompt). Dấu nhắc lệnh này bao gồm 2 thành phần: chuỗi “Router” là hostname của Router1 và ký tự “>” cho biết ta đang ở user mode.
Press RETURN to get started!
Router>

3. Gõ lệnh enable để vào privileged mode và dấu “>” được thay bằng dấu “#”.
Router>enable
Router#

4. Để trở về user mode, ta gõ disable. Từ user mode, gõ tiếp logout hoặc exit để thoát khỏi router.
Router>enable
Router#

*Các thuật ngữ user mode, privileged mode sẽ được giải thích thêm ở lab 2.
–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top