Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 29: Kiểm tra lại cấu hình Standard Access List

A. Mục tiêu của bài lab:
Kiểm tra xem access-list đã được cấu hình đúng hay chưa.
B. Chuẩn bị cho bài lab:
- Yêu cầu: đã hoàn thành xong lab 28 (Standard Access List)
- Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với mô hình của lab 28.
C. Các bước thực hiện:


1. Ở bước đầu tiên này ta sẽ xem xét xem có thể ping tới Router2 từ Router4 không. Kết nối tới Router4 và thử ping tới cổng Fa0/0 của Router2 (có địa chỉ IP là 24.17.2.2). Nếu bạn nhận được 5 dấu chấm như hình sau thì access-list mà ta đã tạo ở lab 28 đã làm việc đúng.
2. Truy cập vào Router2 và thẩm tra xem các access-list của ta đang chạy trên các interface nào, xem nội dung của running-config
3. Ta cũng có thể xem các access-list được áp dụng cho các interface nào bằng lệnh show ip interface
4. Lệnh show access-lists sẽ cho ta biết các access-list nào mà ta đã tạo trên router. Nó cũng sẽ cho ta biết các entry nào trong access-list đã được sử dụng và số lượng gói tin mà router cho phép hoặc bị chặn.
–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top