Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Bài 10: Giao thức ARP

A. Mục tiêu của bài lab:
Xem thông tin trong bảng ARP
B. Chuẩn bị cho bài lab:
Chúng ta sẽ sử dụng Router1 và Router2.

C. Các bước thực hiện:

1. Kết nối tới Router1 (có hostname là R1) và xem bảng ARP của nó.
R1>en
R1#show arp

2. Gán địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên R1.
R1#conf t
R1(config)#interface fa0/0
R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end

3. Xem lại bảng ARP của R1. Lúc này ta thấy xuất hiện một dòng (entry) duy nhất là thông tin về cổng Fa0/0 trên R1
R1#show arp

4. Truy cập vào CLI của Router2 (có hostname là R2)
5. Đặt địa chỉ IP cho cổng Fa0/0 trên R2 như sau
R2>en
R2#conf t
R2(config)#interface fa0/0
R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end

6. Hiện ta đã có một kết nối giữa 2 cổng Fa0/0 trên R1 và R2. Để chắc rằng kết nối này hoạt động tốt, trên R2 ta ping thử tới địa chỉ IP của cổng Fa0/0 trên R1.
R2#ping 10.1.1.1

7. Giờ xem lại bảng ARP trên R1 và để ý thấy là đã xuất hiện thêm một entry dành cho cổng Fa0/0 trên R2.
R1#show arp

8. Giờ ta sẽ xây dựng lại bảng ARP trên R1, chạy lệnh sau để xóa thông tin trong bảng ARP này.
R1#clear arp

9. Xem lại bảng ARP của R1 lần cuối và ghi nhận lại các entry trong đó.
R1#show arp

–Hết.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top