Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Cấu hình DHCP trên Router CISCO

cisco_router_dhcp_0
Lab sử dụng:
  • CISCO Router C3600
  • 2 máy DHCP Client chạy Linux
Các bước cấu hình:

Tiến hành thiết đặt địa chỉ IP cho router. Ví dụ: Fa0/0 có IP là 192.168.1.1/24, sau đó khởi động interface này lên.
#interface FastEthernet 0/0
#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#no shutdown

Tiế hành cấu hình DHCP. Ở đây mình sẽ cho Router cấp dãy IP thuộc mạng 192.168.1.0/24 với các thông tin kèm theo như Default Gateway, DNS Server,…
#service dhcp
#ip dhcp pool HOME_NETWORK
#network 192.168.1.0 255.255.255.0
#default-router 192.168.1.1
#dns-server 8.8.8.8
#exit

Thiết lập loại trừ một số địa chỉ IP không cấp phát khi Client xin IP từ Router. Ví dụ mình loại trừ 2 địa chỉ 192.168.1.2192.168.1.3
#ip dhcp excluded-address 192.168.1.2 192.168.1.3
cisco_router_dhcp_1

Trên máy PC1, kiểm tra lại thông tin địa chỉ IP của card eth0, kết quả nhận IP thành công. Địa chỉ IP nhận được là 192.168.1.4
cisco_router_dhcp_2

Trên Router, dùng lệnh show ip dhcp binding để xem các Client đã được cấp phát IP.
cisco_router_dhcp_3

Tiếp tục, ta cấu hình thiết đặt địa chỉ IP cố định cho một máy bất kì. Router xác định đúng máy để cấp phát nhờ vào địa chỉ MAC của card mạng. Ví dụ ở đây mình sẽ cấu hình Router cấp địa chỉ IP 192.168.1.100 cho  máy PC2 có địa chỉ MAC của card eth000:AA:00:6D:CE:00
#ip dhcp pool PCB
#host 192.168.1.100 255.255.255.0
#client-identifier 0100.aa00.edce.00
#default-router 192.168.1.1
#end

cisco_router_dhcp_4
Trên máy PC2 tiến hành kiểm tra lại cấu hình IP của card eth0. Kết quả đã nhận được IP 192.168.1.100
cisco_router_dhcp_5
Trên Router, gõ lệnh show ip dhcp binding để xem kết quả cấp phát IP.

cisco_router_dhcp_6 
Trợ giúp trực tiếp : Yahoo:moitinhdaucuatoi_viet_hy
hoặc
Email: taphietit@gmail.com
ĐT:0987530288
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top