Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

[SONESvn subs] Hello - Sunny, SeoHyun Cut

 (Đã update part 2)
Online 
Translator: iamasone, Tiffanyism
 Timer: iamasone
Encoder: iamasone
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
MF - MS - MU - YTB
(YTB có HD, chọn HD xem cho sướng @@)
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top