Ngày 01/10/2011 Easy DriverPacks đã có phiên bản mới bổ sung driver, sửa lỗi và hủy bỏ việc mã hóa gói trình điều khiển nhiều nhiều thay đổi khác giúp Easy DriverPacks chạy tốt hơn, hỗ trợ tốt hơn. Và đây là những hình ảnh đầu tiên của Easy DriverPacks v5.21.

1. Bắt đầu

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


2. Chương trình phần cứng

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


3. Chọn "Extract và cài đặt"

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


4. Đa luồng điều khiển trích xuất (tự động phát hiện máy là 4 lõi CPU, vì vậy nó được tự động kích hoạt theo 4 chủ đề)

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


5. Đa luồng điều khiển cài đặt bắt đầu!

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


6. Các cài đặt driver ... ...

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


7. Việc cài đặt trình điều khiển sắp kết thúc

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


8. Việc cài đặt trình điều khiển hoàn thành

Resigzed ImageKích thước ảnh hiện nay 600x400. Nhấn vào đây để xem kích thước thât.


Download Easy_DriverPacks_v5.21 XP 32:
Download Easy_DriverPacks_v5.21 WIN7 x86:
Download Easy_DriverPacks_v5.21 WIN7 x64:

Thông tinn bổ xung:

Easy_DriverPacks_v5.21 XP 32:
1. Hủy bỏ việc mã hóa gói trình điều khiển, cơ sở dữ liệu mã hóa bị hủy bỏ
2. Phát hiện phần cứng kết hợp, đa luồng giải nén, cài đặt đa luồng năng lực cho các chương trình chính, cải thiện sự ổn định
3. Hoặc thêm tính năng đa luồng cài đặt, triển khai và môi trường máy tính để bàn để nâng cao hiệu quả các ổ đĩa cài đặt
4. Sửa đổi không trung tâm phần cứng chi tiết các vấn đề hiển thị trang
5. Đúng sai sót cá nhân khác.
Thành phần bổ sung:
1. [đồ họa] cập nhật AMD Radeon HD 6000 series phiên bản trình điều khiển đồ họa Catalyst 11,8.
2. [âm thanh] cập nhật Realtek chipset Realtek HD audio lái xe 2,65 phiên bản của Series.
3. [thẻ] cập nhật Atheros AR813X/AR815X Dòng 2,0 driver LAN. 4,4 WHQL phiên bản.
4. [LAN] Cập nhật Realtek Realtek LAN Driver RTL8111/RTL8168 Dòng 5,790 bản.
5. [cập nhật] Intel card không dây Intel WiFi Liên kết 3945ABG-6300 series Wireless LAN Driver 14.1.1.3 chính thức phiên bản.
6. [mạng LAN không dây] Cập nhật Ralink RT2870/RT2770/RT307X/RT2070/RT3572/3370/8070 Ralink Wireless USB Adapter điều khiển phiên bản 3.2.3.
7. [cập nhật] Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Driver Software 9.2.3.1020 PV phiên bản.
8. [đĩa bộ điều khiển] cập nhật Asmedia loạt đĩa mảng phiên bản driver 1.2.6.000.
9. bộ điều khiển đĩa] [Update Marvell MV91xx AHCI / RAID điều khiển driver 1.2.0.1006 phiên bản.
10. [Các thiết bị khác] cập nhật ASMedia ASM1041/ASM1042 USB 3.0 driver 1.12.9.0 phiên bản

Easy_DriverPacks_v5.21 WIN7 x86:
1. Hủy bỏ việc mã hóa gói trình điều khiển, Hủy bỏ mã hóa cơ sở dữ liệu
2. Kết hợp phát hiện phần cứng, đa luồng giải nén, cài đặt đa luồng năng lực cho các chương trình chính, để cải thiện sự ổn định
3. Hoặc thêm tính năng đa luồng cài đặt, triển khai và máy tính để bàn môi trường để nâng cao hiệu quả cài đặt driver
4. Win7 tiếp theo AMD HD 6000 series card đồ họa tự động cài đặt trung tâm kiểm soát CCC
5. Sửa đổi các trang chi tiết phần cứng không phải là vấn đề trung tâm; 6, sửa lỗi cá nhân khác.
Thành phần bổ sung:
1. [đồ họa] cập nhật AMD Radeon HD 6000 series phiên bản trình điều khiển đồ họa Catalyst 11,8 (CCC gia nhập trung tâm kiểm soát).
2. [đồ họa] Cập nhật nVIDIA GeForce6-500GTX/Quadro FX / NVS loạt điều khiển đồ họa 280,26 phiên bản chính thức.
3. [card âm thanh Cập nhật】 Realtek chipset Realtek HD audio lái xe 2,65 phiên bản của loạt.
4. [LAN] Cập nhật Realtek Realtek LAN Driver RTL8111/RTL8168 Dòng 7,048 phiên bản.
5. [thẻ] cập nhật Atheros AR813X/AR815X Dòng LAN Driver 2.0.4.4 WHQL phiên bản.
6. [ Intel Intel Wireless LAN] cập nhật WiFi Liên kết 3945ABG-6300 series Wireless LAN Driver 14.1.1.3 chính thức phiên bản.
7. các card mạng không dây] [mạng LAN không dây Atheros Update Driver 9.2.0.427 AR5xxx/AR9xxx phiên bản.
8. [mạng LAN không dây] Ralink RT2870 Ralink cập nhật / RT2770/RT307X/RT2070/RT3572/3370/8070 Wireless USB Adapter điều khiển phiên bản 3.2.3.
9. [mạng LAN không dây] Update Realtek Wireless LAN Driver Realtek 2020.6.0817.2011 RTL8191SE/RTL8192SE phiên bản.
10. [cập nhật] Intel chipset Intel Tập đoàn Intel Chipset Device Driver Software 9.2.3.1020 PV phiên bản.
11. bộ điều khiển đĩa] [cập nhật trình điều khiển Asmedia loạt phiên bản 1.2.6.000 của mảng đĩa.
12. bộ điều khiển đĩa [Update Marvell MV91xx AHCI / RAID] điều khiển driver 1.2.0.1006 phiên bản.
13. [Các thiết bị khác] ASMedia ASM1041/ASM1042 cập nhật driver USB 3.0 phiên bản 1.12.9.0.
14, [Các thiết bị khác] cập nhật eTRON EJ168 ổ đĩa USB 3.0 phiên bản v1.00.0000.0105

Easy_DriverPacks_v5.21 WIN7 64:
1. Hủy bỏ các gói trình điều khiển mã hóa, cơ sở dữ liệu mã hóa bị hủy bỏ
2,. Phát hiện phần cứng kết hợp, đa luồng giải nén, nhiều chủ đề chức năng để cài đặt các chương trình chính, để cải thiện sự ổn định
3. Hoặc thêm tính năng đa luồng cài đặt, triển khai và môi trường máy tính để bàn để cải thiện các ổ đĩa hiệu quả, lắp đặt
4. Win7 AMD HD 6000 series card đồ họa được cài đặt tự động của CCC kiểm soát trung tâm
5. Chi tiết sửa đổi của các thiết bị phần cứng Trang không phải là vấn đề trung tâm
6. Sửa lỗi cá nhân khác.
Thành phần bổ sung:
1. [đồ họa] cập nhật AMD Radeon HD 6000 series phiên bản trình điều khiển đồ họa Catalyst 11,8 (CCC gia nhập trung tâm kiểm soát)
2. [đồ họa] Cập nhật nVIDIA GeForce6-500GTX/Quadro FX / NVS loạt điều khiển đồ họa 280,26 phiên bản chính thức
3. [card âm thanh Cập nhật】 Realtek chipset Realtek HD audio lái xe 2,65 phiên bản của loạt
4. [LAN] Cập nhật Realtek Realtek LAN Driver RTL8111/RTL8168 Dòng 7,048 phiên bản
5. [thẻ] cập nhật Atheros AR813X/AR815X Dòng LAN Driver 2.0.4.4 WHQL phiên bản
6. [ Intel Intel Wireless LAN] cập nhật WiFi Liên kết 3945ABG-6300 series Wireless LAN Driver 14.1.1.3 chính thức phiên bản
7. các card mạng không dây] [mạng LAN không dây Atheros Update Driver 9.2.0.427 AR5xxx/AR9xxx phiên bản
8. [mạng LAN không dây] Ralink RT2870 Ralink cập nhật / RT2770/RT307X/RT2070/RT3572/3370/8070 Wireless USB Adapter điều khiển phiên bản 3.2.3
9. [cập nhật] Intel chipset Intel chipset Intel Chipset Device Driver Software 9.2.3.1020 PV phiên bản
10. các bộ điều khiển đĩa] [cập nhật Asmedia loạt đĩa mảng điều khiển phiên bản 1.2.6.000
11. bộ điều khiển đĩa] [cập nhật Marvell MV91xx AHCI / RAID điều khiển driver 1.2.0.1006 phiên bản
12. các thiết bị] [ASMedia ASM1041/ASM1042 cập nhật trình điều khiển USB 3.0 phiên bản 1.12.9.0
13. [khác thiết bị] cập nhật eTRON EJ168 ổ đĩa USB 3.0 phiên bản v1.00.0000.0105