Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

[SONESvn subs] Music Core - Yuri, Tiffany Cut

Online
Translator: Flameboi97
 Timer: Rex
Encoder: Rex 
Brought to you by http://snsdvn.blogspot.com
http://4.bp.blogspot.com/-7M-CFzRHTYw/TwgGAnI1NiI/AAAAAAAACRk/MrgeUjdkcoM/s1600/%255BSONESvn+Subs%255D+MBC+Music+Core+-+Yuri+and+Tiffany+Cut+%255B03.12.11%255D.mkv_thumbs_%255B2012.01.07_15.43.10%255D.jpg
MF || MU || YTB
SNSD (1)
MF || MU || YTB

http://3.bp.blogspot.com/-DlyaAcjxJwg/TsN6ktGHU4I/AAAAAAAABBc/Y32nOaKVyUw/s1600/%255BSONESvn+subs%255D+Music+Core+-+Yuri%252C+Tiffany+Cut+%255B12.11.11%255D.mkv_thumbs_%255B2011.11.16_15.49.31%255D.jpg
MF - MU - YTB

http://3.bp.blogspot.com/-kl5A_t974Nk/TsN87Fou2AI/AAAAAAAABBk/VpiYeS60BQU/s1600/%255BSONESvn+subs%255D+Music+Core+-+Yuri%252C+Tiffany+Cut+%255B05.11.11%255D.mp4_thumbs_%255B2011.11.16_16.05.01%255D.jpg
MF - MU - YTB
 
MF - MS - YTB


Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top