Cấu hình DHCP server trên cisco router sử dụng SDM

I. DHCP
 • DHCP là một trong những dịch vụ được sử dụng rất phổ biến hiện hay, và để có được một DHCP server thì chúng ta có thể xây dựng DHCP server trên rất nhiều thiết bị, có thể xây dựng DHCP server trên một số thết bị như: Modem, Wireless, trên công nghệ của microsft, linux ... và bạn có thể xây dựng trên thiết bị của cisco như: Router, Switch..
 • Để xây dựng một DHCP trên thiết bị của Cisco thì chúng ta có một số cách như sau: Có thể cấu hình thiết bị Cisco thành DHCP server bằng Command Line Interface, hoạc có thể cấu hình bằng giao diện đồ họa bằng cách cài đặt trên Router một phầm mềm gọi là cisco SDM, khi đó bạn có thể cấu hình một số chức năng của router bằng giao diện đồ họa này, trong đó có thể cấu hình DHCP server bằng giao diện này.
 • Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách cấu hình DHCP server trên Cisco Router bằng cách sử dụng SDM (security device manager).
II. Configure
 • Đầu tiên bạn cần phải truy cập vào router bằng cách sử dụng Cisco SDM
 • Suất hiện giao diện làm việc của cisco SDM bạn vào theo đường dẫn: Additionnal Tasks\ DHCP\DHCP Pools sau đó chọn Add

 • Cấu hình DHCP Pool name: tên của pool <Pool_vne>
 • Cấu hình DHCP Pool network: cấu hình này cho phép bạn cấp dynamip cho client dải mạng nào, ở đây tôi cấp network 192.168.10.0/24
 • Cấu hình DHCP Pool: cho phép bạn cấp động cho client từ ip nào đến ip nào trong network trên.
 • Cấu hình Lease Length: client được thuê địa chỉ ip trong bao lâu thì hết hạn
 • Cấu hình DHCP Options: cấu hình DNS server, default gateway, Wins
 • Nhấn OK để xác nhận các thông tin

 • Nhấn OK để chấp nhận các thiết lập

 • Check lại các thông số đã được cấu hình xem có đúng không

 • Bạn có một Laptop và bạn không muốn đặt IP tĩnh mà bạn muốn sử dụng IP động "Dynamip", và bạn muốn là khi cắm laptop và mạng thì sẽ luôn nhận được một địa chỉ IP là bao nhiêu đó.
 • Cấu hình DHCP Bindings cho phép DHCP server luôn cấp một địa chỉ IP tương ứng với một địa chỉ MAC
 • Để cấu hình DHCP Bindings bạn vào theo đường dẫn Additional Tasks\DHCP Bindingssau đó chọn Add

 • Bạn muốn sử dụng được DHCP Bindings thì bạn cần bít địa chỉ MAC của client cần cấp.
 • Sau khi lấy được địa chỉ MAC của client thì bạn điền đầy đủ các thông tin như bên dưới.