Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Phần mềm kế toán MetaData Accounting
Tổng quan

Phần mềm kế toán MetaDATAPhần mềm kế toán MetaData Accounting được phát triển trên cơ sở phân tích tỉ mỉ, bao trùm hầu hết các phần hành kế toán của nhiều loại hình doanh nghiệp. Với tiêu trí "Đơn giản hóa, dễ sử dụng, đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý kế toán của Doanh nghiệp", MetaData được đánh giá là phần mềm có hiệu hiệu quả cao trong công tác Kế toán tài chính-Quản trị doanh nghiệp, phù hợp với các loại hình doanh nghiệp: Thương mại dịch vụ, sản xuất và xây lắp ...

MetaData Accounting không những đáp ứng yêu cầu cơ bản về Quản lý Tài chính Kế toán của doanh nghiệp mà nó còn cung cấp cho Nhà Quản trị các Giải pháp Quản lý Toàn diện. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật một lần tại các bộ phận kế toán khác nhau như bộ phận quản lý kho, bộ phận bán hàng, bộ phận kế toán, … và được MetaData Accounting xử lý một cách suyên suốt, tổng hợp số liệu thành các báo cáo đầu ra.

Chương trình được phát triển trên công nghệ tiên tiến mang tính chuyên nghiệp cao, sử dụng hệ cơ sở dữ liệu Client/Server InterBase/FireBird có thể chạy trên một máy độc lập hay trên mạng nội bộ LAN và Internet, cùng với khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (hàng triệu phát sinh …) đáp ứng nhiều người cùng sử dụng một lúc. Phù hợp với hầu hết các Doanh nghiệp có quy mô lớn nhỏ khác nhau, xa cách về mặt địa lý.

 • Thỏa mãn Tiêu chuẩn Phần mềm Kế toán theo thông tư Số 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

 • Sử dụng font Unicode, tuân thủ quy định của Chính phủ theo Tiêu chuẩn TCVN 6909:2001

 • Luôn cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán và báo cáo thuế:
  + Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  + Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 • Hỗ trợ Hình thức sổ kế toán:
  + Kế toán máy
  + Nhật ký Chung
  + Nhật ký – Chứng từ
 • Chạy trên các hệ điều hành Windows 2000/NT/XP/Vista/Win7

Tính năng mạnh mẽ


 • Quy trình xử lý dữ liệu trong MetaData Accounting hoàn toàn tự động, như tính giá xuất hàng hóa, kết chuyển số dư tài khoản cuối kỳ ... đều được ứng dụng xử lý tức thời và là một chu trình xử lý khép kín, phản ứng theo dây chuyền. Người sử dụng không phải thao tác để tính hay tính lại giá xuất hàng hóa và kết chuyển số dư sau khi sửa chữa, thêm mới hoặc xóa chứng từ. Trường hợp cập nhật lại cho các kỳ trước, ứng dụng cũng sẽ tự động tính toán lại cho tất cả các kỳ sau.
    Vì vậy, người sử dụng chỉ cần cập nhật các chứng từ phát sinh mà không phải quan tâm đến việc thực hiện kết chuyển giữa các kỳ, giữa các niên độ, đồng thời tránh được các sai sót không đáng có. Số liệu được cập nhật vào MetaData Accounting luôn trong trạng thái nhất quán và sẵn sàng lên các báo cáo bất cứ thời điểm nào.


 • Báo cáo nhanh tự động hiển thị: Tự động hiển thị báo cáo của một số đối tượng như: Số dư công nợ, hàng tồn kho, quỹ tiền mặt, số dư tài khoản ngân hàng, ... theo ngữ cảnh của người dùng khi đang cập nhật chứng từ liên quan đến đối tượng chi tiết.
  Ví dụ:
  + Khi nhập/xuất hàng hóa, ứng dụng sẽ tự động hiển thị số lượng hàng tồn chi tiết theo từng kho và số dư công nợ của khách hàng liên quan mà người dùng cập nhật.
  + Khi cập nhật chứng từ Phiếu thu/chi, ứng dụng sẽ hiện thị tiền mặt tồn quỹ, số dư công nợ của khách hàng, số dư tiền gửi liên quan mà người dùng cập nhật.


 • Tổ chức danh mục theo mô hình cây phân cấp (không giới hạn các cấp), tạo sự thuận tiện trong việc quản lý, phân tích và thống kê. Dễ dàng sửa chữa thay đổi các Mã, gộp các Mã khi trùng nhau.


 • Mỗi loại hàng hóa được quản lý theo nhiều đơn vị tính khác nhau (Tấn --> Tạ --> Kg) tạo sự thuận tiện khi nhập xuất hàng hóa theo một đơn vị tính nào đó. Ví dụ: Khi nhập mua là Tấn, khi xuất bán là Tạ hoặc Kg tùy ý.


 • Chiết khấu, khuyến mại được tích hợp trong nghiệp vụ xuất bán hàng.


 • Theo dõi và phân bổ công nợ chi tiết đến từng khoản phải thu, phải trả theo thời hạn thanh toán đồng thời tự động lên các báo cáo công nợ đến hạn hoặc quá hạn. Số dư công nợ có thể đồng thời dư hai vế ngay trên một đối tượng khách hàng (trường hợp đặt trước tiền hàng, người mua trả tiền trước, ...), phản ánh chính xác phần tài sản và nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán.


 • Chức năng theo dõi, tổng hợp và phân bổ chi phí trả trước.


 • Tự động cập nhật vào thẻ TSCĐ thông qua các phát sinh mua sắm, sửa chữa hay thanh lý TSCĐ.


 • Hệ báo cáo động tăng cường khả năng thiết lập và định dạng báo cáo tùy ý như tùy chỉnh nhãn Doanh nghiệp, biểu mẫu, font, độ rộng các cột thậm trí thay đổi tiêu đề các cột một cách trực quan và tức thời (giống như Excel). Sử dụng các hàm sẵn có, người sử dụng có thể tự chỉnh sửa hoặc tạo mới các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị... Các tiện ích khác như dàn trang khi báo cáo vượt quá khổ giấy, truy ngược về chứng từ gốc, xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau như Excel, PDF, HTML, ...
  - Báo cáo dạng biểu đồ.
  - Xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế.


 • Ứng dụng được thiết kế tạo sự thuận tiện nhất cho người sử dụng khi cập nhật chứng từ và xem báo cáo, hỗ trợ tối đa thao tác nhập liệu của người sử dụng.


 • Các phần hành kế toán và modul chương trình được tích hợp một cách chặt chẽ, phát sinh trên tất cả các đối tượng kế toán được xử lý một cách xuyên suốt và thống nhất.


 • Quy trình nâng cấp ứng dụng đơn giản và thống nhất, được tích hợp vào một bộ cài đặt, người sử dụng có thể cài đặt mới hoặc nâng cấp cho bất cứ phiên bản cũ nào (bao gồm cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu).


 • Nền tảng vững chắc, sẵn sàng tích hợp thêm modul theo những yêu cầu đặc thù của Doanh nghiệp...
 • Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi:
 • Quản lý quỹ tiền mặt tiền gửi: Thu chi bằng VNĐ và ngoại tệ. Xử lý chênh lệch tỷ giá ngay trong các phiếu thu, chi… theo phương pháp tỷ giá thực tế hay tỷ giá hạch toán.
  Quản lý hàng hóa, vật tư, công cụ dụng cụ:
  Quản lý hàng hóa theo từng kho hàng, mặt hàng với nhiều đơn vị tính cho từng loại hàng hóa theo các nghiệp vụ kế toán nhập kho (nhập mua hàng, nhập từ sản phẩm từ sản xuất, nhập hàng bán trả lại, nhập khác), kế toán xuất kho (xuất bán hàng, xuất sử dụng, xuất trả - giảm giá, xuất chuyển kho, xuất khác)
  - Phương pháp giá xuất kho: Trung bình tháng, Đích danh
  Công nợ phải thu, phải trả:
  - Theo dõi công nợ phải thu, phải trả chi tiết tới từng khách hàng, nhà cung cấp, từng lần phát sinh giao dịch.
  - Bù trừ công nợ chi tiết cho từng lần nhập xuất hàng hóa, thanh toán hay đặt trước tiền hàng (số dư công nợ có thể là hai vế ngay trên một đối tượng công nợ).
  - Theo dõi công nợ theo thời hạn thanh toán.
  - Các báo cáo: bảng tổng hợp số dư công nợ, sổ chi tiết công nợ theo thời hạn thanh toán, sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo tiền VNĐ và ngoại tệ
  Chi phí trả trước:Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước theo từng khoản trả trước. Phát sinh trên tài khoản chi phí trả trước được ứng dụng tự động tập hợp, người sử dụng tùy ý phân bổ theo các yêu cầu quản lý.
  Tài sản cố định:
  Quản lý tình hình tài sản tại doanh nghiệp, xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn, thời gian khấu hao, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của từng loại TSCĐ.
  Tự động cập nhật vào thẻ TSCĐ từ các phát sinh mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa hay thanh lý.
  Tính và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ theo nhiều tiêu thức. Cho phép điều chỉnh giá trị khấu hao phù hợp với yêu cầu sản xuất, quản lý.
  Giá thành sản phẩm:
  - Tập hợp chi phí sản xuất theo từng đối tượng giá thành (có thể được phân bổ thông qua đối tượng tập hợp theo công thức của người sử dụng cài đặt)
  - Khai báo chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ theo các phương pháp: tỷ lệ hoàn thành, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, … Điều chỉnh định mức các khoản mục chi phí theo từng sản phẩm, từng loại hình dịch vụ.

  Kế toán khác:
  Phiếu kế toán là công cụ phục vụ đắc lực cho người kế toán trong việc xử lý linh hoạt các nghiệp vụ tài chính với bút toán nhiều nợ nhiều có, kết hợp với các đối tượng liên quan như: Khách hàng, chi phí trả trước, TSCĐ, đối tượng tập hợp, đối tượng giá thành, các khoản mục.
  Báo cáo:- Báo cáo tài chính theo QĐ15, QĐ48;
  - Hình thức sổ Nhật ký Chung, Nhật ký Chứng từ;
  - Các sổ, thẻ khác: Sổ chi tiết, sổ tổng hợp tài khoản; Sổ quỹ; Sổ kho, Sổ TSCĐ, Công nợ, Thuế, ...
  - Ngoài các báo cáo đã được cài đặt sẵn, người sử dụng có thể tự xây dựng các báo cáo quản trị, báo cáo theo dạng biểu đồ, trực quan và tức thời (giống cài đặt công thức trên Excel)
  - Xuất dữ liệu ra các tệp tin có định dạng khác nhau (Excel, HTML, PDF, ...)
  - Xuất dữ liệu ra phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế

  Ưu điểm của MetaData Accounting:
  - Quy trình xử lý dữ liệu trong MetaData Accounting hoàn toàn tự động, như tính giá xuất hàng hóa, kết chuyển số dư tài khoản cuối kỳ ... đều được ứng dụng xử lý tức thời và là một chu trình xử lý khép kín, phản ứng theo dây chuyền. Người sử dụng không phải thao tác để tính hay tính lại giá xuất hàng hóa và kết chuyển số dư sau khi sửa chữa, thêm mới hoặc xóa chứng từ. Trường hợp cập nhật lại cho các kỳ trước, ứng dụng cũng sẽ tự động tính toán lại cho tất cả các kỳ sau.
   Vì vậy, người sử dụng chỉ cần cập nhật các chứng từ phát sinh mà không phải quan tâm đến việc thực hiện kết chuyển giữa các kỳ, giữa các niên độ, đồng thời tránh được các sai sót không đáng có. Số liệu được cập nhật vào MetaData Accounting luôn trong trạng thái nhất quán và sẵn sàng lên các báo cáo bất cứ thời điểm nào.
  - Tổ chức danh mục theo mô hình cây phân cấp (không giới hạn các cấp), tạo sự thuận tiện trong việc quản lý, phân tích và thống kê. Dễ dàng sửa chữa thay đổi các Mã, gộp các Mã khi trùng nhau.
  - Xuất nhập hàng hóa theo nhiều đơn vị tính, ứng dụng tự động xác định và chỉ hiển thị đơn vị tính đã được thiết lập cho từng loại hàng hóa.
  - Chiết khấu, khuyến mại được tích hợp trong nghiệp vụ xuất bán hàng.
  - Theo dõi và phân bổ công nợ chi tiết đến từng khoản phải thu, phải trả theo thời hạn thanh toán đồng thời tự động lên các báo cáo công nợ đến hạn hoặc quá hạn. Số dư công nợ có thể đồng thời dư hai vế ngay trên một đối tượng khách hàng (trường hợp đặt trước tiền hàng, người mua trả tiền trước, ...), phản ánh chính xác phần tài sản và nguồn vốn trên Bảng cân đối kế toán.
  - Chức năng theo dõi, tổng hợp và phân bổ chi phí trả trước.
  - Tự động cập nhật vào thẻ TSCĐ thông qua các phát sinh mua sắm, sửa chữa hay thanh lý TSCĐ
  - Hệ báo cáo động tăng cường khả năng thiết lập và định dạng báo cáo tùy ý như tùy chỉnh nhãn Doanh nghiệp, biểu mẫu, font, độ rộng các cột thậm trí thay đổi tiêu đề các cột một cách trực quan và tức thời (giống như Excel). Sử dụng các hàm sẵn có, người sử dụng có thể tự chỉnh sửa hoặc tạo mới các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị... Các tiện ích khác như dàn trang khi báo cáo vượt quá khổ giấy, truy ngược về chứng từ gốc, xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau như Excel, PDF, HTML, ...
  - Báo cáo dạng biểu đồ.
  - Xuất dữ liệu ra phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế.
  - Ứng dụng được thiết kế tạo sự thuận tiện nhất cho người sử dụng khi cập nhật chứng từ và xem báo cáo, hỗ trợ tối đa thao tác nhập liệu của người sử dụng.
  - Các phần hành kế toán và modul chương trình được tích hợp một cách chặt chẽ, phát sinh trên tất cả các đối tượng kế toán được xử lý một cách xuyên suốt và thống nhất.
  - Quy trình nâng cấp ứng dụng đơn giản và thống nhất, được tích hợp vào một bộ cài đặt, người sử dụng có thể cài đặt mới hoặc nâng cấp cho bất cứ phiên bản cũ nào (bao gồm cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu).
  - Nền tảng vững chắc, sẵn sàng tích hợp và phát triển theo những yêu cầu đặc thù của Doanh nghiệp với quy mô lớn nhỏ khác nhau ... như tích hợp với thương mại điện tử (web), cơ sở dữ liệu phân tán, đồng bộ dữ liệu ...
  Link download phần mềm tai :http://www.mediafire.com/?85g8d1y6s59dt0sdwy1kmy9f6h1011f
 • Share/Save/Bookmark

  Đăng nhận xét

  More →
  Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

  Chọn Xóa
  Top