Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Mac OS X Mountain Lion 10.8 Retail-iKMN | 4.05 GB


Mac OS X Mountain Lion 10.8 Retail-iKMN | 4.05 GB 2

Mac OS X Mountain Lion 10.8 Retail-iKMN | 4.05 GBUpload by Ho Quang Dai - Szone TeamMac OS X Mountain Lion 10.8 Retail-iKMN | 4.05 GB 3 Apple OS X Lion Mountain là phiên bản mới nhất của hệ thống điều hành tiên tiến nhất của thế giới máy tính để bàn. Mountain Lion bao gồm hơn 200 tính năng mới cập nhật máy Mac của bạn vào kinh nghiệm tính toán tốt nhất. Với các ứng dụng nhắn mới, bạn có thể gửi văn bản, hình ảnh, video, địa chỉ liên lạc, liên kết web, và các tài liệu cho bất cứ ai bằng cách sử dụng một máy Mac, iPhone, iPad, hoặc iPod touch - thậm chí bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện trên một thiết bị và tiếp tục nó trên một . Các nút Chia sẻ mới làm cho nó dễ dàng để chia sẻ các file, trang web, hình ảnh, và video, cũng như quyền tweet từ các ứng dụng bạn đang sử dụng. Với các ứng dụng nhắc nhở, bạn có thể tạo ra để làm danh sách và thông báo xuất hiện trong Trung tâm Thông báo mới. Với chú ý, bạn có thể viết xuống tất cả các ý tưởng của bạn và thậm chí nói những lời của bạn với chính tả bằng giọng nói. Chơi đầu để đầu trò chơi trên máy Mac của bạn với bạn bè trên các máy Mac của họ hoặc các thiết bị iOS với Game Center. Và với iCloud xây dựng, nó đơn giản để giữ cho tất cả các thư của bạn, địa chỉ liên lạc, lịch, nhắc nhở, ghi chú, danh sách công việc phải làm, âm nhạc, hình ảnh, các tập tin iWork, PDF, và nhiều hơn đến nay trên tất cả các thiết bị của bạn.

Tin nhắn

Gửi tin nhắn từ máy Mac của bạn với bạn bè với một chiếc iPhone, iPad, hoặc Mac.
* Với iMessage, bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện trên máy Mac của bạn và chọn nó lên trên iPhone hoặc iPad của bạn.
* Thông điệp cũng hỗ trợ truyền thống các dịch vụ nhắn tin tức thời như AIM, Yahoo! Google Talk và Jabber.

iCloud

* Các tài liệu trong các đám mây cho phép bạn tạo và chỉnh sửa các tài liệu của bạn trên Mac, iPhone, và iPad.
* Nhắc nhở mới ứng dụng làm cho nhiệm vụ quản lý dễ dàng. Ghi lại những suy nghĩ của bạn với các ứng dụng Ghi chú mới. ICloud giữ Nhắc nhở và chú ý của bạn đến nay trên tất cả các thiết bị của bạn.

Safari

* Nhập cả hai tìm kiếm và địa chỉ web trong lĩnh vực tìm kiếm mới thông minh.
* Pinch để xem các tab View Tab và swipe chuyển đổi giữa chúng.
* ICloud Thẻ làm cho các trang web cuối cùng bạn truy cập trên iPhone, iPad của bạn, và Mac.

Thông báo Trung tâm

* Thông báo mới xuất hiện ở góc trên bên phải của màn hình của bạn.
* Thông báo Trung tâm mở từ bất cứ nơi nào trong OS X để xem các thông báo gần đây.
* Cấu hình các thông báo của bạn để nhận được chỉ là những cái bạn muốn.

Chia sẻ

* Chia sẻ các liên kết, hình ảnh, video, và các file khác ngay từ các ứng dụng bạn.
* Chia sẻ với Mail, Messages, và thả dù.
* Đăng nhập vào Twitter, Flickr, và Vimeo một lần để bắt đầu chia sẻ.
* Tweet ngay từ ứng dụng của bạn với tờ Tweet.

Game Center

* Nghe nhiều người sống và trò chơi theo lượt với bạn bè trên iPhone, iPad, iPod touch, hoặc Mac.
* Đăng nhập vào các ứng dụng Game Center để xem bạn bè trong mạng chơi game của bạn.
* Kiểm tra leaderboards và thành tích.
* Xem những gì trò chơi bạn bè của bạn chơi và theo dõi sự tiến bộ của bạn chống lại họ.

Tuyệt vời khác Mountain Lion tính năng

* Chính tả cho phép bạn nói chuyện với bất cứ nơi nào bạn có thể gõ - không có thiết lập hoặc yêu cầu đào tạo.
* AirPlay Mirroring cho thấy màn hình máy Mac của bạn trên HDTV của bạn với Apple TV.
* Power Nap giữ Mac của bạn đến nay trong khi nó ngủ để nó ngay lập tức sẵn sàng để đi.
* Gatekeeper làm cho nó an toàn hơn để tải về các ứng dụng từ Internet bằng cách cho bạn kiểm soát mà các ứng dụng có thể được cài đặt trên máy Mac của bạn.
* Các tính năng mới cho người dùng Trung Quốc bao gồm nhập văn bản được cải thiện, công cụ tìm kiếm hàng đầu Baidu là một tùy chọn trong Safari, chia sẻ dịch vụ microblogging Sina Weibo và video các trang web Youku và Tudou, tám phông chữ mới, và một từ điển mới của Trung Quốc.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, Catalan, Trung Quốc, Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, tiếng Do Thái, Hungary, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Tiếng Slovak, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ukraina

Tên: Max OS X Mountain Lion cài đặt
Version: - 10,8

Mac Platform: Intel
Bao gồm: ảnh hưởng 10,8 từ App Store, với "_MASReceipt" loại bỏ và đóng gói như một file nén duy nhất.
Tùy chọn InstallESD.dmg bên trong ứng dụng, có thể được sử dụng để làm cho một ổ đĩa hoặc ổ đĩa khởi động

Hướng dẫn: Giải nén với tiện ích Lưu trữ bản địa của OSX để trích xuất các ứng dụng. Nếu bạn có các công cụ lưu trữ được thiết lập để xử lý các tập tin zip theo mặc định, họ sẽ không làm việc.

OS phiên bản 10.6.6 (10.6.8 được khuyến nghị)
Kiểu bộ xử lý (s) tốc độ: Core 2 Duo hoặc cao hơn
RAM tối thiểu: 2 GB
Video RAM: 256 MB

iMac (Mid 2007 hoặc mới hơn)
MacBook (Late 2008 nhôm, hoặc Đầu năm 2009 hoặc mới hơn)
MacBook Pro (Mid / Late 2007 hoặc mới hơn)
MacBook Air (cuối năm 2008 hoặc mới hơn)
Mac mini (Đầu năm 2009 hoặc mới hơn)
Mac Pro (Đầu năm 2008 hoặc mới hơn)
Xserve (Đầu năm 2009)

Nếu bạn đang chạy Lion, bạn có thể tìm ra nếu Mac hiện tại của bạn đủ điều kiện bằng cách nhấn vào biểu tượng của Apple ở phía trên bên trái của màn hình của bạn, chọn Giới thiệu về Mac, sau đó nhấp vào More Info. 

Mac OS X Mountain Lion 10.8 Retail-iKMN | 4.05 GB 4 Apple OS X Mountain Lion is the latest release of the world's most advanced desktop operating system. Mountain Lion includes over 200 new features to update your Mac into the best computing experience yet. With the new Messages app you can send text, photos, videos, contacts, web links, and documents to anyone using another Mac, iPhone, iPad, or iPod touch -- you can even start a conversation on one device and continue it on another. The new Share button makes it easy to share files, web pages, photos, and videos, as well as tweet right from the app you are using. With the Reminders app you can create to-do lists and alerts that appear in the new Notification Center. With Notes you can write down all your ideas and even speak your words with voice dictation. Play head to head games on your Mac with friends on their Macs or iOS devices with Game Center. And with iCloud built in, it's simple to keep all your mail, contacts, calendars, reminders, notes, to do lists, music, photos, iWork files, PDFs, and more up to date across all your devices.

Messages

* Send messages from your Mac to friends with an iPhone, iPad, or Mac.
* With iMessage, you can start a conversation on your Mac and pick it up on your iPhone or iPad.
* Messages also supports traditional instant messaging services like AIM, Yahoo! Google Talk and Jabber.

iCloud

* Documents in the Cloud lets you create and edit your documents on your Mac, iPhone, and iPad.
* The new Reminders app makes managing tasks easy. Jot down your thoughts with the new Notes app. And iCloud keeps your Reminders and Notes up to date across all your devices.

Safari

* Type both searches and web addresses in the new Smart Search Field.
* Pinch to see tabs with Tab View and swipe to switch between them.
* iCloud Tabs makes the last websites you looked at accessible on your iPhone, iPad, and Mac.*

Notification Center

* New notifications appear in the top right corner of your screen.
* Open Notification Center from anywhere in OS X to see recent notifications.
* Configure your notifications to receive just the ones you want.

Sharing

* Share links, photos, videos, and other files right from the app you're in.
* Share with Mail, Messages, and AirDrop.
* Sign in to Twitter, Flickr, and Vimeo once to start sharing.
* Tweet right from your apps with the Tweet sheet.

Game Center

* Play live multiplayer and turn-based games against friends on iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.
* Log in to the Game Center app to see friends in your gaming network.
* Check out leaderboards and achievements.
* See what games your friends play and track your progress against them.

Other great Mountain Lion features

* Dictation lets you talk anywhere you can type--no setup or training required.
* AirPlay Mirroring shows your Mac screen on your HDTV with Apple TV.
* Power Nap keeps your Mac up to date while it sleeps so it's instantly ready to go.
* Gatekeeper makes it safer to download apps from the Internet by giving you control over which apps can be installed on your Mac.
* New features for Chinese users include improved text input, leading search engine Baidu as an option in Safari, sharing to microblogging service Sina Weibo and video websites Youku and Tudou, eight new fonts, and a new Chinese dictionary.

Languages: English, Arabic, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Name: Max OS X Mountain Lion Installer
Version: - 10.8

Mac Platform: Intel
Includes: Untouched 10.8 from App Store, with "_MASReceipt" removed and packed as a single zip.
Optional InstallESD.dmg inside application; can be used to make a bootable drive or disk

Instructions: Unzip with OSX's native Archive Utility to extract the application. If you have other archiving tools set to handle zip files by default, they won't work.

OS version: 10.6.6 (10.6.8 Recommended)
Processor type(s) & speed: Core 2 Duo or greater
RAM minimum: 2 GB
Video RAM: 256 MB

iMac (Mid 2007 or newer)
MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
MacBook Air (Late 2008 or newer)
Mac mini (Early 2009 or newer)
Mac Pro (Early 2008 or newer)
Xserve (Early 2009)

If you are running Lion, you can find out if your current Mac qualifies by clicking the Apple icon at the top left of your screen, choosing About This Mac, then clicking More Info.

nguồn tại: http://forum.szone.vn/threads/49815-mac-OS-X-mountain-Lion-10-8-Retail-iKmN-4-05-gb

Link Download:
Download - SZONE TEAM
https://rapidshare.com/files/3636685....Dai.part1.rar
https://rapidshare.com/files/4003931....Dai.part2.rar
https://rapidshare.com/files/8840474....Dai.part3.rar
https://rapidshare.com/files/3227977....Dai.part4.rar
https://rapidshare.com/files/2204128....Dai.part5.rar

Hãy là người truy cập lịch sự !!!!
Hãy nhấn "like", "thank" hoặc "comment" bài viết nếu thấy hữu ích và cần thiết cho bạn !!!
Hãy truy cập và góp ý chia sẻ để Diễn đàn Blog TaPhiet_KC được phát triển hơn !!
mong đây sẽ là nơi cho các bạn vui chơi giải trí , học hỏi và chia sẻ kiến thức IT cho các bạn và cho mọi người đam mê công nghẹ và ứng dụng công nghệ !!!!!!!!

Chúc các bạn thành công !!!
Mọi chi tiết Xin liên hệ Ban quản trị Blog
Mọi sự trợ giúp trực tiếp xin liên hệ :
Email: taphietit@ymail.com
Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy@yahoo.com
Gmail: taphietit@gmail.com
Mobile: 0987530288Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top