Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Lab Tổng Hợp Pro Cho Những Người Pro

YÊU CẦU

1. Sử dụng Packet Tracer thiết kế Topology trên.
2. Cấu hình địa chỉ IP cho các Router theo qui định sau:
- Rx Loopback0: x.x.x.x/32
- ADSL Router không cấu hình Loopback
- WAN Router cấu hình Loopback như Topology
- Router BRAS xem như Router R7
- Đoạn mạng giữa Rx và Ry (x<y): xy.0.0.0/24
3. Cấu hình Trunking giữa tất cả các Switch.
4. Cấu hình VTP cho tất cả các Switch như sau:
- SW1 làm Server, còn lại là Client
- Domain: ispace.com
- Password: ispace
- VTP Version 2
5. Tạo VLAN 2, 3, 4 trên hệ thống Switch, cấu hình đưa các Port tham gia vào VLAN theo qui định sau:
- PC1 & PC2: VLAN2
- PC3 & PC4: VLAN3
- PC5 & PC6: VLAN4
6. Cấu hình EtherChannel Mode On giữa SW1 & SW2.
7.Cấu hình STP trên các Switch với điều kiện SW1 làm Primary Root, SW4 làm Secondary Root cho tất cả các VLAN..
8. Cấu hình các Giao thức định tuyến cho Router theo Topology, giúp các Router ping tới tất cả các mạng trong WAN.
9. Cấu hình BRAS làm DHCP Server cấp IPWAN cho Router ADSL:
- Pool IP-WAN: 12.0.0.0/24
- Default Gateway: 12.0.0.1
10. Cấu hình DHCP Server cấp IP cho các máy trong LAN theo 3 Scope:
- Scope1: 192.168.1.0/24 cho VLAN2 Default Gateway: 192.168.1.1
- Scope2: 192.168.2.0/24 cho VLAN3 Default Gateway: 192.168.2.1
- Scope3: 192.168.3.0/24 cho VLAN4 Default Gateway: 192.168.3.1
11. Cấu hình WEB Server với nội dung: ISPACE
12. Cấu hình giảm thời gian tính toán của STP, không cho BPDU gửi ra các Port kết nối với PC.
13. Cấu hình Inter-VLAN Routing.
14. Cấu hình NAT Overload cho phép các PC trong LAN và DHCP Server đi ra WAN và truy cập được WEB Server.
15. Cấu hình địa chỉ IP quản lý cho các Switch trong LAN.
16. Cấu hình cấm các PC trong VLAN3, VLAN4 telnet vào RouterADSL.
17. Cấu hình cấm các PC trong VLAN2 truy cập web tới WEB Server.
18. Cấu hình cấm tất cả các PC ping tới WEB Server.
Đây là bài lab Đồ Án mình đã làm cho môn: Xây dựng hạ tầng mạng của trường cao đẳng nghề iSPACE.

bài lab trên ko dùng dc gns3, vì gns3 ko giả lập dc switch như trên packet.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top