Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

[SONESvn subs] SNSD - The Boys MV Behind Scenes

 
Online
Translator: iamasone, Tiffanyism
 Timer: iamasone 
Edit: Hạnh910
Encoder: Rex
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
MF - MS - YTB - Clips
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top