Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

[SONESvn subs] Strong Heart - Jessica Cut [25.10.11]

Online
Translator: iamasone, Tiffanyism
 Timer: iamasone 
Edit: Hạnh910
Encoder: Rex
Banner: Sin
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com 
 MF - MS - YTB
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top