Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

[Soft] Firefox 12,0 Alpha 1 Đi kèm với Viewer New Hình ảnh được thiết kế lại


Mới nhất Mozilla Firefox 12,0 Alpha 1 xây dựng đi kèm với người xem lại thiết kế hình ảnh cho thấy hình ảnh trong trung tâm với một nền tối.

Installer Version for 32-bit
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-ux/firefox-12.0a1.en-US.win32.installer.exe

Portable Version for 32-bit
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-ux/firefox-12.0a1.en-US.win32.zip

Installer Version for 64-bit
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-ux/firefox-12.0a1.en-US.win64-x86_64.installer.exe

Portable Version for 64-bit
https://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-ux/firefox-12.0a1.en-US.win64-x86_64.zip
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top