Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

[VIDS] SNSD @ MBC 'Fairy Tale' Christmas Special FULL || 24.12.11

Welcome Christmas & All That Christmas

Santa Baby

Enter The Circus & Sexy

The Boys

About History of SNSD

Kissing You

Army time

Oh ! - Gee

Jessica - When You Wish Upon A Star

TaeYeon - O Holy Night

Yuri & SeoHyun - Winter Wonderland

Tiffany - Christmas Dream (Teenage Dream)

SooYoung - Sway

Jessica & Onew (SHINee) - One Year Later

YoonA ft. Alex & Oh SangJin - Introduce Me A Good Man

Tiffany & Sung Si Kyung - Last Christmas

TaeYeon, Jessica, Tiffany, SeoHyun - Magic Castle

SNSD & Sung Si Kyung - Siver Bells

Tiffany, Yuri & Sung Si Kyung Cut

All I want for christmas is you

Merry Christmas every body
Video Source:
Re-uploaded by: Ssun@snsdvn.blogspot.com
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top