Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 - Cách cài đặt


Hyper-V (Virtualization) là công nghệ ảo hóa của Microsoft. Để có được Hyper-V, ngoài các yêu cầu phần cứng, máy chủ vật lý cần cài đặt Windows server 2008 64bit hoặc Windows server 2008R2 phiên bản Full Installation, sau đó cài role Hyper-V. (Xem tại đây). Tuy nhiên, đối với phiên bản Full Installation, máy chủ vật lý chiếm nhiều tài nguyên RAM, CPU,... và kém bảo mật do đã mở sẵn các dịch vụ thông dụng, trong khi nhu cầu chỉ cần máy chủ vật lý chạy với một số thành phần cần thiết, tiết kiệm tài nguyên phần cứng và tăng cường bảo mật hơn. Microsoft Hyper-V Server 2008R2 chính là sản phẩm cần thiết đối những doanh nghiệp mong muốn xây dựng ảo hóa cho hệ thống máy chủ sử dụng công nghệ ảo hóa Hyper-V.
Chuẩn bị
- 1 máy chủ Windows server 2008 R2 đã được cài đặt có IP Address 192.168.1.2/24. Máy này dùng để quản lý các máy ảo trên máy chủ Microsoft Hypver-V 2008 R2.
- 1 máy chủ đảm bảo các yêu cầu phần cứng để cài đặt Microsoft Hyper-V 2008 R2 (xem tại đây)
Thực hiện
Bỏ đĩa DVD Microsoft Hyper-V 2008 R2 vào và tiến hành cài đặt Microsoft Hyper-V 2008 R2
 
Quá trình cài đặt thành công
Sau khi Microsoft Hyper-V 2008 R2 khởi động, chương trình sconfig đã mở sẵn giúp quản trị mạng thiết lập các thông số dễ dàng
Chọn 2 > Enter để đặt lại tên máy tính
Đặt tên máy như hình > Enter
Chọn Yes để khởi động lại máy thì việc đổi tên máy tính có hiệu lực
Chọn 8 > Enter để đặt các thông số IP
Chọn 1 > Enter
Chọn S để đặt IP tĩnh và nhập thông số IP như hình > Enter
Chọn 2 để đặt thông số liên quan DNS Server
Nhập P.DNS server 192.168.1.1 > Enter, chọn OK
Các thông số IP đã được thiết lập
Chọn 4 để về menu chính
Chọn 15 để thoát khỏi sconfig
Để quay lại sconfig thì có thể nhập sconfig
Dùng lệnh net user để kiểm tra các user trên máy
Tạo user mới với lệnh như hình, trong đó suthuc là username, P@ssword là password
Đổi password cho administrator
Liệt kê các user có trong máy
Tắt firewall của máy Microsoft Hyper-V 2008 R2 bằng lệnh. Gõ lệnh sconfig để vào lại chương trình sconfig
Chọn 12 để log off máy
Chọn Yes
Bấm tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del
Có 2 user tại màn hình đăng nhập
Tại máy Windows Server 2008 R2, chạy chương trình server manager để cài feature quản lý máy Hyper-V, chuột phải Features > Add Features
Chọn như hình > Next
Chọn Install
Chon Close để kết thúc
Chạy chương trình Hyper-V Manager, chuột phải Hyper-V Manager chọn Connect to Server
Nhập địa chỉ IP của Microsoft Hyper-V 2008 R2 > OK
Kết nối thành công, tạo máy ảo mới như hình
Chọn Next
Nhập tên máy ảo > Next
Định nghĩa RAM cho máy ảo > Next
Chọn Next
Định nghĩa đĩa cứng ảo > Next
Chọn Next
Chọn Finish
Thực hiện như hình chọn Start để tiếp tục cài đặt máy ảo Windows 2003

Chúc các bạn thành công!!!!!!!!!!!!!!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top