Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

[VID/PICS][INFO] SNSD @ "The Boys MV Teaser (30S) #2 || 16.10.11

SNSD - The Boys Song Preview 53s


SNSD (소녀시대) - The Boys [MV Teaser 30s KOR]

SNSD (소녀시대) - The Boys [MV Teaser 30s ENG]


Teaser CB trên Music Bank tuần sau

[Thông tin] [Độ dài cho mỗi bài hát]
The boys - 3:48
Telepathy - 3:45
Say yes - 3:46
Trick - 3:15
How great is your love - 3:54
My J - 3:53
Oscar - 3:23
Top Secret - 2:59
Lazy Girl - 3:05
Sunflower - 3:50
Vitamin - 3:09
Mr Taxi - 3:32
Teaser #2[FC] Teaser


Teaser #1

Cre: YTB + FB
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top