Sharing Files In Windows 7 and XP

Nếu có mạng trong gia đình hoặc văn phòng đang chạy Windows 7 và những PC khác lại chạy Windows XP thì bạn có thể chia sẻ File và những phần cứng khác như máy in
Đầu tiên các máy muốn chia sẻ File thì phải có cùng tên nhóm làm việc. Thông thường tên nhóm làm việc hay ở chế độ ngầm định là WORKGROUP.
Trong máy dùng Windows 7 vào Control Panel \ All Control Panel Items \ Network and Sharing Center sau đó bấm Change advanced sharing settings.Bạn sẽ cần kiểm tra lại những thiết lập trong Advanced Sharing Settings xem đã đúng như hình dưới hay chưaNếu bạn muốn bất kì người dùng nào cũng có quyền truy cập tới phần chia sẻ chung thì hãy tắt chế độ bảo vệ bằng Password. Phần này nằm bên dưới của danh sách trong Advanced Sharing Settings

Bây giờ bạn vào mục Network trong Windows 7 sẽ thấy máy dùng Windows XP và Windows 7. Trong ví dụ này máy Mysticgeek-PC sử dụng Windows 7

Chia sẻ máy in 
Để chia sẻ máy in đang cắm vào máy chạy Windows 7, truy cập tới Devices and Printer từ menu Start và bấm đúp vào biểu tượng máy in đang dùng muốn chia sẻ.

Tiếp theo bấm đúp vào "Customize your printer".

Trong màn hình Properties chọn tab Sharing và đánh dấu tích vào ô Share this printer và gõ tên máy chia sẻ.
Nếu máy chạy Windows XP sử dụng hệ điều điều hành x86, bạn có thể bấm chọn Additional Driver trước khi thiết lập trên máy chạy Windows XPĐể tìm những thư mục và những thiết bị đã được chia xẻ trên máy chạy Windows 7, hãy bấm vào biểu tượng Network. Tại đây bạn sẽ thấy máy in nối tới máy chạy Windows 7 đã được chia sẻ và có thư mục Users.

Tiếp tục tới thư mục User và Public để thấy những Folder được chia sẻ, ở ví dụ này sử dụng Folder có tên gọi XP SHARE.

Trên máy chạy Windows XP, mở My Network Places để tìm thư mục đã được chia sẻ nằm trên máy chạy Windows 7 (Mysticgeek-pc)

Bấm đúp vào thư mục Share và tìm những danh sách được chia sẻ trong thư mục Public trên máy Windows 7. Nếu có Password bảo vệ bạn sẽ phải gõ trong Username và Password của một tài khoản người dùng trên máy Windows 7

Cài đặt trên máy Windows XP với máy in đã được chia sẻ 
Để cài đặt máy in đã được chia sẻ trong WinXP, bạn cần vào Printer and Faxes từ menu Start, sau đó chọn Add a Printer
Bây giờ chọn "A network printer, or a printer attached to another computer" và bấm Next

Tiếp theo chọn "Connect to this printer…" và gõ tên đường dẫn máy in nối tới máy Windows 7 và bấm Next

Nếu bạn gõ chính xác thì bạn sẽ phải bấm Yes vào thông tin khẳng định

Sau đó bấm Finish để hoàn thành bước cài đặt

Trong một số trường hợp bạn sẽ cần phải cài Driver x86 XP cho máy in chia sẻ bởi vì Driver máy in cho Windows 7 khi ấy không tương thích với XP.
Khi mọi thứ đều thành công thì trong Printer and Faxes sẽ nhìn thấy máy in đã được chia sẻ