Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

[PTS] Design Cocktail - Best Bundle for Creative Minds


Design Cocktail - Best Bundle for Creative Minds
Vectors | Patterns | Brushes | PSD | Photoshop + Illustraor add-ons | 380 MB

Bundle includes:
40 vector packs (959 vector elements)
10 pattern packs
20 brush packs
15 tees designs
design tutorials with sources
a metalique font
3 Photoshop + Illustraor add-ons
3 un-released/fresh vector packs
a WordPress theme

Download (FileSonic)
http://www.filesonic.com/file/3901277524/DC.Bundle.Creative.Minds.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/3901082524/DC.Bundle.Creative.Minds.part2.rar
OR
Download (WUpload)
http://www.wupload.com/file/2342650662/DC.Bundle.Creative.Minds.part1.rar
http://www.wupload.com/file/2342654557/DC.Bundle.Creative.Minds.part2.rar
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top