Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

[SONESvn subs] Interview After win The Award @ Mama 2011 - SNSD [04.12.11]

V-Trans: FUNgus
 Timer: Hạnh910
Typesetter + Encoder: Rex  
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
MF | MU

Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top