Lab ACNS Security+

Tài liệu hướng dẫn các bài Lab Security của Athena.Bao gồm các bài Lab về Scanning,Sniffer,ethereal,DoS,Tấn công ISS5,Netcat...Rất có ích cho những ai quan tâm về vấn đề bảo mật,hacking.

Tài liệu Security Enhanced Linux

SeLinux là các phiên bản Linux có gia cố* thêm hệ* thống bảo mật của Hệ điều hành. Nghĩa là nó vẫn là một phiên bản linux bình thường như Redhat hay Fedora Core... nhưng có cài đặt thêm hệ thống Security EnhancedSELinux xây dựng cơ chế ràng buộc (security enforcement) chặt chẽ hơn, thông qua hệ* thống chính sách bảo mật (security policy) được định nghĩa dựa trên các khái niệm của các mô hình Access control như MAC, DAC, RBAC...


Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin

Mã hoá thông tin là một trong các phương pháp đảm bảo được tính trong suốt của thông tin. Nó có thể giải quyết các vấn đề rắc rối giúp bạn, một khi thông tin đã được mã hoá và gửi đi thì kẻ xấu rất khó hoặc không thể giải mã được...

[LARGE] Nội Dung[/LARGE]

Chương I: Cơ sở toán học
1.Lý thuyết thông tin
1.1 Entropy
1.2 Tốc độ của ngôn ngữ. (Rate of Language)
1.3 An toàn của hệ thống mã hoá
2.Lý thuyết độ phức tạp.
3.Lý thuyết toán học.
3.1 Modular* số học.
3.2 Số nguyên tố.
3.3 Ước số chung lớn nhất
3.4 Số nghịch đảo Modulo.
3.5 Ký hiệu La grăng (Legendre Symboy)
3.6 Ký hiệu Jacobi (Jacobi Symboy)
3.7 Định lý phần dư trung hoa
3.8 Định lý Fermat.
4. Các phép kiểm tra số nguyên tố
4.1 Soloway-Strassen
4.2 Rabin-Miller
4.3 Lehmann.
4.4 Strong Primes.
Chương II Mật mã
1. Khái niệm cơ bản.
2. Protocol
2.1 Giới thiệu Protocol
2.2 Protocol mật mã.
2.3 Mục đích của Protocol
2.4 Truyền thông sử dụng hệ mật mã đối xứng
2.5 Truyền thông sử dụng hệ mật mã công khai
3. Khoá
3.1 Độ dài khoá
3.2 Quản lý khoá công khai
4. Mã dòng, mã khối (CFB, CBC)
4.1 Mô hình mã hoá khối.
4.1.1 Mô hình dây truyền khối mã hoá.
4.1.2 Mô hình mã hoá với thông tin phản hồi.
4.2 Mô hình mã hoá dòng.
5. Các hệ mật mã đối xứng và công khai
5.1 Hệ mật mã đối xứng
5.2 Hệ mật mã công khai
6. Các cách thám mã
Chương III Hệ mã hoá RSA
1. Khái niệm hệ mật mã RSA
2. Độ an toàn của hệ RSA
3. Một số tính chất của hệ RSA
Chương IV Mô hình Client/Server
1.Mô hình Client/Server
2. Mã hoá trong mô hình Client/Server
Chương V Xây dựng hàm thư viện
1.Xây dựng thư viện liên kết động CRYPTO.DLL
2.Chương trình Demo thư viện CRYPTO.DLL

*
Bảo Mật Mạng Bí Quyết Và Giải Pháp


"Bảo mật mạng –Bí quyết và Giải pháp” là cuốn sách được xuất bản vài năm trước .Đây là một trong số hiếm hoi các cuốn sách tiếng Việt được biên dịch công phu và trình bày khá đầy đủ,chi tiết các phương pháp tấn công và các biện pháp phòng chống cụ thể, các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao.

Ngay khi mới ra đời nó là cuốn sách được giới hacker Việt Nam, những người quản trị mạng cũng như những người yêu thích IT tìm kiếm và đón nhận nhiệt liệt. Mặc dù các vấn đề trình bày ở đây so với hiện tại có thể có một số đã trở nên “lỗi thời” nếu xét theo khía cạnh ứng dụng.Song nhìn tổng thể đây là một cuốn sách hay và rất cơ bản ,phù hợp với đối tượng mới bắt đầu ..và đã bắt đầu..
E-Book: Bảo Mật Mạng Bí Quyết Và Giải Pháp - Smith.N Studio!
Tác giả:
Ðịnh dạng: .PDF
Dung lượng: 7.49Mb
Upload: Smith Nguyen Studio.
Giới thiệu: Smith Nguyen Ebooks.