Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Download trọn bô 125 GB TrainSignal - link trong nước tốc độ caoĐợt trước mình upload bộ này lên MF, mỗi lab được chia ra nhiều part, mỗi part 200MB. Nhìn chung tốc độ download cổng quốc tế khá chậm và mất thời gian.

Nhằm tạo điều kiện các bạn download dễ dàng hơn, lần này mình up lên server trong nước, mỗi lab là 1 link nguyên cả DVD. Các bạn có thể download không giới hạn, maximum đường truyền của bạn luôn.


Trích:
Lab 01 - Active Directory (2CD)
Lab 02 - File Servers (2CD)
Lab 03 - Web Servers (2CD)
Lab 04 - DNS Infrastructures (2CD)
Lab 05 - DHCP Servers (2CD)
Lab 06 - WINS Infrastructure (2CD)
Lab 07 - Internet Gateways (1CD)
Lab 08 - Virtual Private Networks (1CD)
Lab 09 - Routers and Packet Filters (1CD)
Lab 10 - Server Security (2CD)
Lab 11 - Network Security (1CD)
Lab 12 - Advanced Security (1CD)
Lab 13 - Windows XP (2CD)
Lab 14 - Group Policy (2CD)
Lab 15 - RIS,Ghost and AD Disaster Recovery (2CD)
Lab 16 - Sites and Services (2CD)
Lab 17 - Exchange Server 2000 (2CD)
Lab 18 - Exchange Server 2003 (2CD)
Lab 19 - Cisco Routing (2CD)
Lab 20 - Wireless Networking (2CD)
Lab 21 - ISA Server 2004 (2CD)
Lab 22 - Linux Networks (2CD)
Lab 23 - CCNP-BSCI (2CD)
Lab 24 - CCNP Switched Networks (2CD)
Lab 25 - CCNP BCRAN (2CD)
Lab 26 - CCNP CIT (2CD)
Lab 27 - CCNP ISCW (2CD)
Lab 28 - CCNP ONT (2CD)
Lab 29 - Cisco Ccent 640-822 Exam ICDN1 (2CD)
Lab 30 - Cisco Ccent 640-822 Exam ICND2 (2CD)
Lab 31 - CCNP BCMSN (2CD)
Lab 32 - Windows Small Business Server 2003 (2CD)
Lab 33 - Windows Vista (2CD)
Lab 34 - Exchange Server 2007 (2CD)
Lab 35 - Microsoft Virtualization Server (2CD)
Lab 36 - VMware Server & Workstation (2CD)
Lab 37 - VMware ESX Server (2CD)
Lab 38 - CompTIA A+ (2CD)
Lab 39 - SharePoint 2007 (2CD)
Lab 40 - Introduction to Windows Server 2008 (1DVD)
Nhớ nhấn thanks mình để lên tinh thần cái nha.

http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/tcpip-train-signal/
http://download.so1vn.vn/word-2007-train-signal/
http://download.so1vn.vn/wireless-ne...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/wireless-ne...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/wins-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/wins-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-xp-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-xp-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-xp-...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-xp-...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-ser...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/access-2007-train-signal/
http://download.so1vn.vn/dns-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/dns-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/dhcp-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-20...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-20...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-20...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-20...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/sharepoint-...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/sharepoint-...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ccna-securi...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ccna-securi...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ccna-640-801-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ccna-640-801-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-20...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-20...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-se...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-se...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-se...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/exchange-se...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/file-servers-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/file-servers-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/sccm-2007-dvd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/sccm-2007-dvd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/outlook-2007-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-200...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/visio-2007-dvd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/visio-2007-dvd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/visio-2007-dvd3-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vista-train...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vista-train...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/web-server-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/web-server-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-vsph...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-vsph...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-vsph...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-esx-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/vmware-esx-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bcmsn-642-812-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bsci-642-801-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bsci-642-801-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bcmsn-642-8...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bcmsn-642-8...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/security-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/security-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/security-cd3-train-signal/
http://download.so1vn.vn/security-cd4-train-signal/
http://download.so1vn.vn/sbs-2003-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/sbs-2003-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-group-po...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-group-po...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-sites-an...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-sites-an...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ms-isa-serv...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ms-isa-serv...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/microsoft-v...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/microsoft-v...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/upgrading-y...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/upgrading-y...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/icnd1-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/icnd1-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/icnd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bcran-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bcran-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/iscw-642-825-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-net...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-net...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-a-2...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-a-2...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-net...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-net...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-lin...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/comptia-lin...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/cit-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/cit-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-and-depl...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ad-and-depl...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bsci-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/bsci-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ont-cd1-train-signal/
http://download.so1vn.vn/ont-cd2-train-signal/
http://download.so1vn.vn/routers-and...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/routers-and...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/routers-and...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-hom...-train-signal/
http://download.so1vn.vn/windows-hom...-train-signal/


Link dự phòng MF tại đây:
Liên hệ nhé 
Yahoo: moitinhdaucuatoi_viet_hy
hoặc 
Email: taphietit@ymail.com
taphietit@gmail.com
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top