Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD (Video_ĐHTN) Và Tổng Hợp Tài Liệu MCSA+ CCDA+CCDP+CCIP...


Bài 1: Các công nghệ trên mạng LAN
Câu 1: Kết nối cổng Console trên Switch với cổng com trên máy tính
Câu 2: Cấu hình các thông số quản lý trên Cisco Catalust 2950
Câu 3: Khôi phục mật khẩu truy cập Switch 2950
Câu 4: Thiết lập Vlan trên Switvh 2950
Câu 5: Ghép card mạng
Câu 6: Thiết lập kết nối mạng không dây (1)
Câu 7: Thiết lập bảo mật trên mạng không dây (1)
Câu 8: Thiết lập kết nối mạng không dây (2)
Câu 9: Thiết lập bảo mật trên mạng không dây (2)
Câu 10: Chia sẻ kết nối Internet cho các thiết bị mạng không dây
Bài 2: Các công nghệ trên mạng WAN
Câu 1: Đấu nối cáp DTE-DCE
Câu 2: Kết nối hai mạng logic bằng Router 2600
Câu 3: Kết nối 2 mạng Router 2500 sử dụng "thuốc bổ"
Câu 4: Khôi phục mật khẩu truy cập Router 2600
Câu 5: Khôi phục mật khẩu truy cập Router 2500
Câu 6: Thiết lập Standard Access Control List trên Router Cisco
Câu 7: Thiết lập Extended Access Control List trên Router Cisco
Câu 8: Thực hiện Static NAT trên Router Cisco
Câu 9: Thực hiện Dynamic NAT trên Router Cisco
Câu 10: Thực hiện Overloading NAT trên Router Cisco
Bài 3: Định tuyến mạng
Câu 1: Thiết lập đường đi mặc định
Cầu 2: Thiết lập định tuyến (1)
Câu 2.1: Thiết lập định tuyến tĩnh giữa 2 Router mềm
Câu 2.2: Thiết lập định tuyến động giữa 2 Router mềm
Câu 3: Thiết lập định tuyến (2)
Câu 3.1: Thiết lập định tuyến tĩnh giữa 2 Router 2500
Câu 3.2: Thiết lập định tuyến động giữa 2 Router 2500 sử dụng RIP version 1
Câu 3.2: Thiết lập định tuyến động giữa 2 Router 2500 sử dụng RIP version 2
Câu 4: Định tuyến giữa các Vlan
Bài 4: RADIUS Server
Câu 1: Xây dựng RADIUS Server
Câu 2: Cấu hình VPN sử dụng RRAS
Bài 5: Các công nghệ trên mạng Internet
Câu 1: Xây dựng một Free Web Hosting
Câu 2: Đăng ký và sử dụng dịch vụ DDNS
Câu 3: Publish Web Server qua đường truyền ADSL
Câu 4: Cấu hình VPN Server hổ trợ người dùng di động
Câu 5: Kết nối 2 chi nhánh thông qua mạng Internet
Câu 6: Thiết lập VoIP

DOWNLOAD


 Tổng Hợp Tài Liệu MCSA+ CCDA+CCDP+CCIP...

Đây là bộ DVD dạy học của trung tâm VNPRO
Chúc các bạn hoc tập tốt
Pass:cucxabong
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top