Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Các IOS cho GNS3

…………………………………………………………………………………………….
IOS 1700:
…………………………………………………………………………………………
IOS 26xx:
…………………………………………………………………………………………………
IOS 36xx:
………………………………………………………………………………………………
IOS 37xx:
……………………………………………………………………………………………….
IOS 7200:
c7200-pk9u2-mz124-17.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-15.T9.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-20.T.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin
c7200-adventerprisek9-mz.124-24.T.bin
c7200-advipservicesk9-mz.124-20.T.bin
c7200-advipservicesk9-mz.150-1.M.bin
c7200-spservicesk9-mz.124-22.T.bin
c7200-jk9o3s-mz.124-25a.bin
c7200-jk9o3s-mz.124-25b.bin
c7200-jk9s-mz.124-21a.bin
c7200-jk9s-mz.124-21.bin
c7200-p-mz.124-21a.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD9.bin
c7200p-advipservicesk9-mz.124-4.XD10.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-15.T1.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-15.T7.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-15.T8.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-20.T.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-22.T.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD11.bin
c7200p-adventerprisek9-mz.124-4.XD12.bin
c7200p-adventerprisek9_sna-mz.124-24.T1.bin


Chi tiết tại : http://www.careercert.info/2009/05/new-cisco-ios-version-124-collection.html
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top