Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

[SONESvn subs] Invincible Youth SS2 - Ep 5

http://i1197.photobucket.com/albums/aa426/pethaont/IY2ep5-1.jpg
Online

Translator: haithien25, FUNgus, Bắp, Ssun 
Timer: Nhockcry, Hạnh910
Typesetter: Ssun
Encoder: Ssun
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
SNSD (1)
MF: 01 || 02 || 03 || 04 || 05

Vui lòng ghi rõ nguồn nếu mang ra khỏi blog.
Xin cảm ơn
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top