Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Thêm chữ ký tác giả bên dưới bài đăng


Bạn có thể muốn thêm một chữ ký tự động tùy chỉnh bên dưới mỗi bài đăng trên blog của bạn. Điều này sẽ hữu ích hơn nếu bạn đang sỏ hữu một Blog với nhiều tác giả. Bạn có thể sử dụng chữ ký duy nhất cho mỗi author.Tương tự, bạn có thể được thực hiện trên một blog có một tác giả duy nhất:)


Để thao tác, bạn làm như sau.

1. Tạo một chữ ký bằng cách sử dụng Photoshop hoặc sử dụng dịch vụ tạo chữ ký trực tuyến như http://www.mylivesignature.com

2. Sau khi tạo chữ ký, bạn upload ảnh chữ ký lên host lưu trữ ảnh để lấy link ( bạn có thể upload lên Picasa, Photobucket,...).

3. Khi đã upload xong, bạn lấy link và Đăng nhập vào Blogger > Thiết kế > Chỉnh sửa HTML và Mở rộng mẫu tiện ích ( Expand your Widget Templates ).

4. Tìm đến
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

Hoặc nếu bạn không tìm thấy đoạn code trên có thể tìm đoạn code sau.
<p class='post-footer-line post-footer-line-1'>

Hoặc là
<data:post.body/>

a. Nếu Blog bạn chỉ có một tác giả (Author) , thêm vào dưới các đoạn code trên với đoạn code.
<img src='url_of_your_signature_image' style='border:0px;'/>

Thay url_of_your_signature_image bằng link ảnh mà bạn vừa lấy trên host ảnh.

b. Nếu Blog bạn có nhiều tác giả ( Author), thêm vào bên dưới với đoạn code sau.
<b:if cond='data:post.author == &quot;Author1Name&quot;'>
<img src='url_of_author1_signature_image' style='border:0px;'/>
</b:if>
<b:if cond='data:post.author == &quot;Author2Name&quot;'>
<img src='url_of_author2_signature_image' style='border:0px;'/>
</b:if>

Với Author1Name, Author2Name là tên tác giả 1 và tên của tác giả 2;
url_of_author1_signature_image',url_of_author2_signature_image link ảnh chữ ký của tác giả 1 và 2.

5. Lưu mẫu và kiểm tra kết quả.
Nguồn: Bloggerplugins
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top