Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

[Thủ Thuật] Bài viết liên Quan gồm danh sách ảnh và bài viết

- Ghé thăm blogger http://namkna.blogspot.com
- Mình có yêu cầu thủ thuật bài viết liên quan có ảnh đại diện và bài viết.
- Mình chỉ thay đổi phần css cho hợp với màu nền blog mình.
- Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem hình minh họa hoặc xem ngay trên blogger namkana tại link nguồn bên dưới bài đăng !


- Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Các bạn vào Thiết Kế, Chỉnh sửa HTML, sau đó dán đoạn Code bên dưới lên trên thẻ </head>

<style type='text/css'>
/* CSS THÊM: Bài viết liên Quan gồm danh sách ảnh và bài viết
----------------------------------------------- */
.baivietlienquan {
margin : 5px 5px 5px 5px;
padding : 1px;
clear : both;
list-style-type : none;
background : #adc7de url(http://www.vn520.org/@forum/gif/ok/201112182141001.gif) no-repeat right bottom;
border-top : 1px solid #eeeeee;
border-right : 2px solid #cccccc;
border-bottom : 2px solid #cccccc;
border-left : 1px solid #eeeeee;
color:#000;
font-weight: bold;
}
#related-posts {float:center;text-transform:none;height:100%;min-height:100%;padding:0;margin:10px 0 5px 0;}
#related-posts h2{margin:0;background: url(http://2.bp.blogspot.com/-G9sN-9S0pFQ/TvB1Mde4NGI/AAAAAAAAAWo/WEMaH2u0JME/s1600/newslienquan.jpg) no-repeat scroll left 0 transparent;height: 16px;}
#related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2}
.lienquan {background: #ddd;height:57px;float: left;padding-left: 1px;width: 173px;margin:1px;overflow:hidden;line-height:1.4em}
.related-posts {margin: 0;padding: 0}
.related-posts ul {margin: 0;padding-top: 5px}
.related-posts ul li {background: url(http://2.bp.blogspot.com/-xqifPunAyFI/TaJlWbZEcGI/AAAAAAAABZ0/AWsX5sEj8Co/s1600/list.png) no-repeat top left;list-style-type: none;margin: 0 0 2px 5px;padding: 2px 0 0 18px;word-wrap: break-word}
</style>

<!-- Start Related posts by namkna.blogspot.com -->
<script src='http://namknablog.googlecode.com/files/related-img-by-namkna-nt.js' type='text/javascript'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[
var titles=new Array();var titlesNum=0;var urls=new Array();var time=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);var c=new Array(0);e=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a]}}titles=c;urls=b;time=e}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;document.write("<ul>");if(titles.length==0){document.write("<li>Không có bài vi?t liên quan</li>")}else{while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){document.write('<li><a href="'+urls[c]+'" title="'+time[c].substring(8,10)+"/"+time[c].substring(5,7)+"/"+time[c].substring(0,4)+'">'+titles[c]+"</a></li>");if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}}document.write("</ul>");urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length)};
//]]>

</script>
</b:if>
<!-- End Related posts by namkna.blogspot.com -->

Lưu Template lại.
Bước 2: Chọn Mở rộng tiện ích mẫu và dán Code sau bên dưới dòng:

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'/>
hoặc code sau:
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'/>

<!-- Related posts by namkna.blogspot.com --> 
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=9&quot;' type='text/javascript'/>

</b:loop>
<script type='text/javascript'>
var currentposturl=&quot;<data:post.url/>&quot;;
var maxresults=9;
var relatedpoststitle=&quot;&quot;;
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs();
</script>
</div>
<div style='margin-bottom:5px;clear:both'/>

<img border='0' src='http://3.bp.blogspot.com/-yiVfzquaerE/TvRKvbCfxaI/AAAAAAAAANc/0sfbyPSDBy4/s1600/cac-tin-khac-namkna-blogspot-com-ngoctra.jpg'/>
<div class='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
</b:loop>
<script type='text/javascript'>var maxresults=12;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels(&#39;<data:post.url/>&#39;);</script>

</div>
<div class='clear'/>
<!-- Related posts by namkna.blogspot.com -->

Trong đó các bạn chú ý:
- max-results=9&quot là số bài ở dạng thumbnail
- var maxresults=12 là số bài ở dạng list.
Các bạn có thể xem hình ngay dưới sẽ thấy rõ hơn.

DOWNLOAD file js:
http://namknablog.googlecode.com/files/related-img-by-namkna-nt.js
or
http://www.4shared.com/rar/kPfAsMbv/related-img-by-namkna-nt.html
or
http://choiblogs-related-img-by.googlecode.com/files/related-img-by-namkna-nt.js
NGUỒN:
http://namkna.blogspot.com/2011/12/bai-viet-lien-quan-gom-danh-sach-anh-va.html?showComment=1325010021158#c2113074943228154446
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top