Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

[VID] SNSD @ MBC Christmas Fairy Tale (PREVIEW) || 23.12.11

[VID] SNSD Yuri SeoHyun cut - Sharing Of Love

Video Source: sonekiho@yt
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top