Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

80 VCD học tiếng Anh cực hay [Mediafire]

Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…

Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).


Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).


Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).


EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

Phần mềm hỗ trợ ghép file đuôi .001,.002.....
 Download-Tải về:
Trích:
http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FSJSetup.exe


Phần mềm hỗ trợ xem film đuôi .avi

 Download-Tải về:

Thông báo mới nhất và List đĩa mới cập nhật.
Code:
Ngày 11/12/09: Úp mới vcd 24-> vcd 30 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
Ngày 26/12/09: Úp tiếp 15 tập bộ ELEMENTARY LEVELS 
==============================
Thông báo: Do hiện tượng các file rar up lên host Mediafire bị lỗi rất nhiều nên mình sẽ cắt các đĩa VCD bằng phần mềm FSJ, nên các file sau khi cắt sẽ có dạng 001,002...khi các bạn down về hãy dùng phần mềm FSJ để join chúng lại thành các VCD, chúc các bạn học tốt.
Link down phần mềm FSJ: http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FSJSetup.exe
Ngày 11/01/2010: Úp mới vcd 1-> vcd 8 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
Ngày 11/01/2010: Úp mới vcd 9-> vcd 15 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
Ngày 13/01/2010: Úp mới vcd 16-> vcd 23 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
Ngày 15/01/2010: Úp mới vcd 24-> vcd 30 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
Ngày 16/01/2010: Úp mới vcd 01-> vcd 15 của bộ đĩa ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS(30VCD)
Ngày 26/01/2010: Úp mới vcd 16-> vcd 30 của bộ đĩa ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS(30VCD)
Ngày 27/01/2010: Úp mới vcd 1-> vcd 11 của bộ đĩa ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS(20VCD)
Ngày 29/01/2010: Úp mới vcd 12-> vcd 20 của bộ đĩa ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS(20VCD)
Kết thúc bộ 80 VCD
====================================
31/01/2010: cập nhật lại 2 VCD 2,3
==================================

 Ngày 24/04/2010: Úp lại vcd 01-> vcd 03 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
 Ngày 25/04/2010: Úp lại vcd 04-> vcd 09 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
  Ngày 26/04/2010: Úp lại vcd 10-> vcd 13 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
  Ngày 30/04/2010: Úp lại vcd 14-> vcd 26 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
   Ngày 05/05/2010: Úp lại vcd 27-> vcd 30 của bộ đĩa ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)
 Ngày 13/05/2010: Úp lại vcd 01-> vcd 12 của bộ đĩa ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS(30VCD)
 Ngày 18/05/2010: Úp lại vcd 13-> vcd 30 của bộ đĩa ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS(30VCD)
Ngày 9/7/2010: Đã up lại 2 file còn thiếu => Bộ đĩa hoàn chỉnh.


Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD)

 Download-Tải về:
Trích:
VCD1:
Link up ngày 24/04/2010:


http://www.mediafire.com/?jezt3iznrun
http://www.mediafire.com/?zyjwngmtygv

---------------------------------------------------

VCD2:
Link up ngày 24/04/2010:

http://www.mediafire.com/?dzejoe1yojg
http://www.mediafire.com/?wtzgxjtmtwu

-----------------------------------------------------

VCD3:
Link up ngày 24/04/2010:

http://www.mediafire.com/?itmmy4vogyz
http://www.mediafire.com/?ymjzjtjnnjj

---------------------------------------------------

VCD4:

Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?mkyqoznyijt
http://www.mediafire.com/?qmt1by2wtw4


--------------------------------------------------

VCD5:
Link up ngày 25/04/2010:
http://www.mediafire.com/?we0zmdm4w5a
http://www.mediafire.com/?delganmin2e-------------------------------------------------------

VCD6:
Link up ngày 25/04/2010:
http://www.mediafire.com/?hzdu5zdumeh
http://www.mediafire.com/?4udwmmtatmq


---------------------------------------------------------

VCD7:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?mr0ggnzx5zu
http://www.mediafire.com/?dziikomiyhz


----------------------------------------------------

VCD8:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?5jhlj2my1nz
http://www.mediafire.com/?dmncvymommz

-----------------------------------------------------

VCD9:
Link up ngày 25/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jnfwdwintyx
http://www.mediafire.com/?vzytnh2ygnm


------------------------------------------------------

VCD10:
Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?lnojon35mli
http://www.mediafire.com/?f5rnljlu2mz


-----------------------------------------------------

VCD11:

Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?3xmnyj5eqlj
http://www.mediafire.com/?qhmnnzjmnwz

-----------------------------------------------

VCD12:
Link up ngày 26/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jy5jtyol2ie
http://www.mediafire.com/?tnkmt4kzyim
--------------------------------------------------

VCD13:
Link up ngày 26/04/2010:


http://www.mediafire.com/?tjm3zqzqvjo
http://www.mediafire.com/?lryf2vyen2z


--------------------------------------------------

VCD14:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jdu3kqh5wmd
http://www.mediafire.com/?o0ooytqdizz

--------------------------------------------------

VCD15:Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?xw1y1djnctq
http://www.mediafire.com/?xmeynlktfnm

--------------------------------------------------

VCD16:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?jxtdwjmweww
http://www.mediafire.com/?yuzkmjudytj

--------------------------------------------------
VCD17:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?2mnejmoxrky
http://www.mediafire.com/?r5ewzzinmjm


--------------------------------------------------

VCD18:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?zzxnnqgnigt
http://www.mediafire.com/?4jjmnmjykjy--------------------------------------------------

VCD19:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?h0a1xjmuj2o
http://www.mediafire.com/?q2dazz1ugjt

--------------------------------------------------

VCD20:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?zwj5mygzzym
http://www.mediafire.com/?mxzyermjkt4


--------------------------------------------------

VCD21:

Link up ngày 30/04/2010:


http://www.mediafire.com/?nw2mqj4xnrm
http://www.mediafire.com/?ldzeakojojn

--------------------------------------------------

VCD22:

Link up ngày 30/04/2010:


http://www.mediafire.com/?yr4lmwdjjuw
http://www.mediafire.com/?tzglmhzzzh3

--------------------------------------------------

VCD23:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?nmtyhznoziy
http://www.mediafire.com/?2mdqmmnbonm

--------------------------------------------------

VCD24:Link up ngày 30/04/2010:


http://www.mediafire.com/?emvjdtzdmym
http://www.mediafire.com/?yzmmjtymyon

--------------------------------------------------

VCD25:

Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?5kilzi2fnzy
http://www.mediafire.com/?mgmxogwjmzz

--------------------------------------------------

VCD26:
Link up ngày 30/04/2010:

http://www.mediafire.com/?mn2mnjiq03z
http://www.mediafire.com/?mnmjtu4zm0j


--------------------------------------------------

VCD27:

Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?mh5gkmz2ynm
http://www.mediafire.com/?jybi4z1nzdm

--------------------------------------------------

VCD28:

Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?lmoghkmiiid
http://www.mediafire.com/?mnhjnmzwmtk


--------------------------------------------------

VCD29:

Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?xzrwhujiymy
http://www.mediafire.com/?kjjiqgjzn0z

--------------------------------------------------

VCD30:
Link up ngày 05/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zotdt4mjmj1
http://www.mediafire.com/?ebjoozzjnzh


Phần II - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS

 Download-Tải về:
Trích:

VCD1:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zmm0lndynmm
http://www.mediafire.com/?rnzykeuyjhz

---------------------------------------------------

VCD2:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?oigiyjnmzmz
http://www.mediafire.com/?wwojiyyvagn

-----------------------------------------------------

VCD3:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ymttattdju3
http://www.mediafire.com/?tznhfnnvz41

---------------------------------------------------

VCD4:

Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?twgek2zztgz
http://www.mediafire.com/?g2z0zfoxyyy

--------------------------------------------------

VCD5:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zm5vztwdjm5
http://www.mediafire.com/?m2mdgmdjj2d

-------------------------------------------------------

VCD6:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?myyy2yiywnt
http://www.mediafire.com/?yjmyk0ji2tn

---------------------------------------------------------

VCD7:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4klyzhtrjmo
http://www.mediafire.com/?wjwezhjtjkn


----------------------------------------------------

VCD8:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?jyy2022yxuz
http://www.mediafire.com/?kntjmwjmvlh


-----------------------------------------------------

VCD9:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?5jezmzfnwzj
http://www.mediafire.com/?mgdhygtmnzk

------------------------------------------------------

VCD10:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ogtzywzizmm
http://www.mediafire.com/?1nd4qeyejwn


-----------------------------------------------------

VCD11:

Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4znzonz2od4
http://www.mediafire.com/?tn4wnwk2yjz


-----------------------------------------------

VCD12:
Link up ngày 13/05/2010:

http://www.mediafire.com/?wmdazrmhyii
http://www.mediafire.com/?tzm1ut2lwtz

--------------------------------------------------

VCD13:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?nzj3zj3qjl4
http://www.mediafire.com/?mtm20dygind

--------------------------------------------------

VCD14:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?mohm0gybony
http://www.mediafire.com/?kzmwfcmzwtm


--------------------------------------------------

VCD15:Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zx2wtzkmqyd
http://www.mediafire.com/?nyjnmyuomf2

--------------------------------------------------

VCD16:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ge1mtwzklyn
http://www.mediafire.com/?uqqlfyztntw

--------------------------------------------------
VCD17:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?wmhczqjnnmz
http://www.mediafire.com/?yzz4kyjziyd

--------------------------------------------------

VCD18:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zm0dmtj5vct
http://www.mediafire.com/?byuzmnjmozm

--------------------------------------------------

VCD19:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?m2mmtjildxm
http://www.mediafire.com/?loltynzvyng


--------------------------------------------------

VCD20:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zynytzzj15j
http://www.mediafire.com/?tmonfj0unnm

--------------------------------------------------

VCD21:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?ibeydwoiyil
http://www.mediafire.com/?iew2jgh2mqg

--------------------------------------------------

VCD22:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4ewdxzmgthy
http://www.mediafire.com/?zm0mimfxxo4

--------------------------------------------------

VCD23:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?4ced0n3mmza
http://www.mediafire.com/?ymjjcjmjmoq

--------------------------------------------------

VCD24:Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?tmtm5jmwnt5
http://www.mediafire.com/?wzdnjwziznl

--------------------------------------------------

VCD25:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?yuowkwowngz
http://www.mediafire.com/?5wnzj1uzndy

--------------------------------------------------

VCD26:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?gmw2mxzkndw
http://www.mediafire.com/?dwzmyztymqd


--------------------------------------------------

VCD27:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zmd2gzzfdxm
http://www.mediafire.com/?jo02muzmnqo

--------------------------------------------------

VCD28:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?lznmydndm1z
http://www.mediafire.com/?qgtouvdmywm

--------------------------------------------------

VCD29:

Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?mmbtnnrxqjl
http://www.mediafire.com/?vjjgy3gy4zk

--------------------------------------------------

VCD30:
Link up ngày 18/05/2010:

http://www.mediafire.com/?zz5cqyjzgzl
http://www.mediafire.com/?ninyqgnujzr

Phần III - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS
 Download-Tải về:
Trích:

VCD1:
http://www.mediafire.com/?enhrodyokzn
http://www.mediafire.com/?bwyg5m50gnx

--------------------------------------------------

VCD2:

http://www.mediafire.com/?ciyyizdregd
http://www.mediafire.com/?0jzjidcdry2


--------------------------------------------------

VCD3:
http://www.mediafire.com/?n2jmzwjijyz
http://www.mediafire.com/?tcyykgtmynj

--------------------------------------------------

VCD4:
http://www.mediafire.com/?vtzwteozjiz
http://www.mediafire.com/?iz0zztjf5ty

--------------------------------------------------VCD5:
http://www.mediafire.com/?xjye2umjyha
http://www.mediafire.com/?mmv2jzweyv3

--------------------------------------------------
VCD6:
http://www.mediafire.com/?m1yzjtmlztw
http://www.mediafire.com/?udawdmimjt2

--------------------------------------------------
VCD7:
http://www.mediafire.com/?ymy2tyohkyz
http://www.mediafire.com/?2j2wyonmdxe

--------------------------------------------------

VCD8:
http://www.mediafire.com/?zalymyoemyw
http://www.mediafire.com/?jyzwde2gf5z

--------------------------------------------------
VCD9:
http://www.mediafire.com/?gmyzjozfwzn
http://www.mediafire.com/?dztzgximyzh

--------------------------------------------------

VCD10:
http://www.mediafire.com/?gxmzwd4wetn
http://www.mediafire.com/?yxzw3ozi2y0

--------------------------------------------------
VCD11:
http://www.mediafire.com/?muqgddazm5j
http://www.mediafire.com/?gnoym31jdjz

--------------------------------------------------

VCD12:
http://www.mediafire.com/?vyftgjdnhyf
http://www.mediafire.com/?zzjzmyz2jtm

--------------------------------------------------

VCD13:
http://www.mediafire.com/?jnle1mj3nnh
http://www.mediafire.com/?t4wfjyjn2dt

--------------------------------------------------

VCD14:
http://www.mediafire.com/?50wih1x5kih
http://www.mediafire.com/?zq04ftwjyzo

--------------------------------------------------

VCD15:
http://www.mediafire.com/?dv3zcjd5mmn
http://www.mediafire.com/?l0zkmddgnkd

--------------------------------------------------

VCD16:
http://www.mediafire.com/?tjqhujn0wgn
http://www.mediafire.com/?gyvnvyhmdnm

--------------------------------------------------

VCD17:
http://www.mediafire.com/?mo2gjhqam5d
http://www.mediafire.com/?dfl2y2jnmfz

--------------------------------------------------


VCD18:
http://www.mediafire.com/?wzr53nl4mgm
http://www.mediafire.com/?yz5mw4j1nd3


--------------------------------------------------

VCD19:
http://www.mediafire.com/?qyzmm1qjdfd
http://www.mediafire.com/?nj1jznmd3jn

--------------------------------------------------

VCD20:
http://www.mediafire.com/?zw2jmnj5ja1
http://www.mediafire.com/?g2mzdgz1mqtPass: haiphongit.comnguồn :Tại đây
Share/Save/Bookmark

2 comments

19:02 7 tháng 4, 2012

Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình tìm khắp trên mạng mà link die hết trơn.
Vô đây gặp mừng quá

18:40 8 tháng 4, 2012

uhm ko có gì
chúc bạn thành công !!!

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top