Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Kho ebooks của học viện công nghệ bưu chính viễn thông cho ngành CNTT và Truyền Thông

Tài liệu dành cho khoa Viễn thông và CNTT. Bạn nào có nhu cầu về khoa quản trị thì PM. Mình up nốt lên nhá 

Cấu kiện điện tử

http://rapidshare.com/files/85752488/Cau_kien_dien_tu.pdf
Chủ nghĩa xã hội khoa học 

http://rapidshare.com/files/85753716/Chu_nghia_xa_hoi_khoa_hoc.pdf
Cơ sở điều khiển tự động

http://rapidshare.com/files/85754568/Co_so_dieu_khien_tu_dong.pdf
Cơ sở đo lường điện tử

http://rapidshare.com/files/85838841/Co_so_do_luong_dien_tu.pdf
Cơ sở dữ liệu

http://rapidshare.com/files/85838842/Co_so_du_lieu.pdf
Điện tử số 

http://rapidshare.com/files/85838843/Dien_tu_so.pdf
Ghép kênh tín hiệu học tế chính trị Mác-Lênin (Bài tập)

http://rapidshare.com/files/85838846/Kinh_te_chinh_tri_-_bai_tap.pdf
Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Bài giảng)

http://rapidshare.com/files/85838847/Kinh_te_chinh_tri-_Bai_giang.pdf
Cơ sở kỹ thuật lập trình

http://rapidshare.com/files/85838848/Ky_thuat_lap_trinh.pdf
Kỹ thuật thông tin quang nâng cao (Thông tin quang 2)

http://rapidshare.com/files/85838849/Ky_thuat_thong_tin_quang_2.pdf
Lịch sử Đảng CSVN

http://rapidshare.com/files/85838850/Lich_su_Dang.pdf
Lý thuyết mạch 

http://rapidshare.com/files/85845648/Ly_thuyet_mach.pdf
Lý thuyết thông tin

http://rapidshare.com/files/85845649/Ly_thuyet_thong_tin.pdf
Lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến

http://rapidshare.com/files/85845650/Ly_thuyet_trai_pho_va_da_truy_nhap_vo_tuyen.pdf
Lý thuyết trường điện từ và siêu cao máy môn Internet & E-learning 

http://rapidshare.com/files/85845653/Nhap_mon_internet_va_e-learning.pdf
Quản lý mạng viễn thông

http://rapidshare.com/files/85845654/Quan_ly_mang_vien_thong.pdf
Quản trị kinh doanh viễn thông

http://rapidshare.com/files/85845655/Quan_tri_kinh_doanh_vien_thong.pdf
Thông tin vệ tinh 

http://rapidshare.com/files/85845657/Thong_tin_ve_tinh.pdf
Tiếng Anh 1 (Bài giảng)

http://rapidshare.com/files/85845658/Tieng_anh_1_-_bai_giang.pdf
Tiếng Anh 1 (Bài tập)

http://rapidshare.com/files/85850429/Tieng_anh_1_-_bai_tap.pdf
Tiếng Anh 2 (Bài giảng)

http://rapidshare.com/files/85850430/Tieng_anh_2_-_bai_giang.pdf
Tiếng Anh 2 (Bài tập)

http://rapidshare.com/files/85850431/Tieng_anh_2_-_bai_tap.pdf
Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT (Bài tập)

http://rapidshare.com/files/85850432/Tieng_anh_chuyen_nganh_vien_thong_-_bai_tap.pdf
Tiếng Anh chuyên ngành ĐTVT (Bài giảng)

http://rapidshare.com/files/85850433/Tieng_anh_chuyen_nganh_vien_thong_-_ly_thuyet.pdf
Tin học đại cương (Bài giảng)

http://rapidshare.com/files/85850434/Tin_hoc_dai_cuong.pdf
Tin học đại cương (Bài tập)

http://rapidshare.com/files/85850435/Tin_hoc_dai_cuong_-_bai_tap.pdf
Toán A1 – bài giảng

http://rapidshare.com/files/85850436/Toan_A1_-_bai_giang.pdf
Toán A1 – bài tập

http://rapidshare.com/files/85850437/Toan_A1_-_bai_tap.pdf
Toán A2 – bài gảng

http://rapidshare.com/files/85850438/Toan_A2_-_bai_giang.pdf
Toán A2 – bài tập

http://rapidshare.com/files/85856682/Toan_A2_-_bai_tap.pdf
Toán chuyên quan viễn thông

http://rapidshare.com/files/85856686/Tong_quan_vien_thong.pdf
Triết học – bài giảng

http://rapidshare.com/files/85856687/triet_hoc_-_bai_giang.pdf
Triết học – bài tập

http://rapidshare.com/files/85856688/triet_hoc_-_bai_tap.pdf
Vật lý đại cương A1 – bài giảng

http://rapidshare.com/files/85856689/Vat_ly_dai_cuong_A1_-_bai_giang.pdf
Vật lý đại cương A1 - bài tập

http://rapidshare.com/files/85856690/Vat_ly_dai_cuong_A1_-_bai_tap.pdf
Vật lý đại cương A2

http://rapidshare.com/files/85877536/Vat_ly_dai_cuong_A2.pdf
Xác suất thống kê

http://rapidshare.com/files/85856692/Xac_suat_thong_ke.pdf
Xử lý tín hiệu số

http://rapidshare.com/files/85862649/Xu_ly_tin_hieu_so.pdf
Xử lý âm thanh, hình ảnh

http://rapidshare.com/files/85862650/Xy_l__am_thanh_hinh_anh.pdf
Cơ sở kỹ thuật điện – điện tử

http://rapidshare.com/files/85862651/Co_so_ky_thuat_dien_-_dien_tu.pdf
kỹ thuật đồ hoạ

http://rapidshare.com/files/85862652/ky_thuat_do_hoa.pdf
kỹ thuật truyền số liệu

http://rapidshare.com/files/85862653/Ky_thuat_truyen_so_lieu.pdf
kỹ thuật viễn thông

http://rapidshare.com/files/85862654/Ky_thuat_vien_thong.pdf
Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

http://rapidshare.com/files/85862655/Lap_trinh_he_thong_va_dieu_khien_thiet_bi.pdf
Lập trình hướng đối tượng

http://rapidshare.com/files/85862656/Lap_trinh_huong_doi_tuong.pdf
Multimedia

http://rapidshare.com/files/85862657/Multimedia.pdf
Ngôn ngữ lập trình C++

http://rapidshare.com/files/85862658/Ngon_ngu_lap_trinh_C__.pdf
Nhập môn trí tuệ nhân tạo

http://rapidshare.com/files/85865054/Nhap_mon_tri_tue_nhan_tao.pdf
Phân tích, thiết kế hệ thống thông pháp lý dự án

http://rapidshare.com/files/85865057/Quan_ly_du_an.pdf
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT – bài tập

http://rapidshare.com/files/85865058/Tieng_anh_chuyen_nganh_CNTT_-_bai_tap.pdf
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT – lý rời lý
http://rapidshare.com/files/85865062/Xu_ly_anh.pdf
Tài Liệu Tổng Hợp Link mediafire tai  :Đây nhé Mời bạn vào download
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top