Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

[PTS] Làm Mặt Trời Lửa

- Xin nói trước đây là một sản phẩm ứng dụng. Hôm nay tìm lại bài học đã lau, viết lại thành một bài hướng dẫn để anh em khám phá, cùng nhau trao đổi về thế giới design ít nhất là trong nội dung bài này.
- Do không "văn ôn võ luyện" nên hiệu ứng các vụ nổ trên bề mặt cũng đã quên cách thức. Nếu các bạn nào biến tấu hay hơn thì comment anh em cùng trao đổi và học hỏi nhé.1) Tạo 1 file mới size 800x800 px (Ctrl+N)
+ Tạo 1 Layer mới (Ctrl + SHift + N)
+ Sau đó dùng công cụ Eliptical marquee tool (M) vè vẻ một vòng tròn (đè shift để lấy tâm tròn nhất khi vẻ)

2) Nhấn (D) để phục hồi màu nền, sau đó thực hiện hiệu ứng
+ Vào Filter > Render > Difference Clouds
+ Tiếp tục nhấn Ctrl + F khoảng 2 lần nữa

3) Vào Image > Adjustments > Levels (Ctrl+L)
Channel: RGB
Input Levels: 0 | 1.64 | 189

4) Vào Filter > Sharpen > Unsharp Mask
Amount: 500%
Radius: 3.0
Threshold: 15

5) Vào Filter > Distort > Spherize:
Amount: 100%

> Sau đó vào tiếp hiệu ứng Spherize
Amount: 50%

6) Vào Image > Adjustments > Color Balance (Ctrl+B) chỉnh thống số:
Shadows: +100 | 0 | -100
Midtones: +100 | 0 | -100
Highlights: +70  | 0 | -15

7) Vào Filter > Sharpen > Unsharp Mask
Amount: 300%
Radius: 3
Thrshold: 15


> Ctrl +D để bỏ đường chọn mà các bạn đã vẽ ở bước 1

DOWNLOAD:
http://www.4shared.com/file/IGupmGQ2/PTS-tao_mat_troi_lua__choiblog.html
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top