Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

[SONESvn Subs] Kiss The Radio - SNSD [21.10.11]

Update bản rõ hơn...
Online
Translator: Nhockcry, iamasone, Sunlun
Timer: Hạnh910, Ssun
Editors + Encoder: Rex
Banner: Sin
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
Phần 1
MF: 01 - 02
Phần 2
MF: 01 - 02
 Thanks Ssun đã hoàn thành bản rõ hơn nào..!!!
Bản full
MF: 01 - 02 - 03 - 04

Hãy cùng nghe Taeyeon nói lên: Việt Nam..!!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top