Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

[Thủ Thuật] Chèn banner quảng cáo cấu trúc 4 ô hình ảnh

- Tôi thường ghé thăm các blogger khác để học, hỏi và hành. Tôi thấy những banner có 4 ô nhỏ nằm ở thẻ tiện ích HTML/Javascript. Nên nghĩ là cần phải đem về làm một tiện ích cho mình và sẵn chia sẻ nó lên blog như một thủ thuật.

- Chỉ việc chém mã vào thẻ tiện ích HTML/Javascript, và chỉnh sửa một số link nữa là xong.

<style>
.banner {padding:5px 0;margin:0 auto;float:center;text-align:center}
.banner img{width:150px;height:150px;padding:3px;list-style:none;display:block;overflow:hidden;float:left;background:#B88A00 ;border:1px dashed #707070;margin:2px 2px 2px;}
.banner img:hover {width:195px;padding:3px;list-style:none;display:block;
overflow:hidden;float:left;background:#FFCC33;border:1px dashed #707070;margin:2px 2px 2px;}
</style>

<div style="text-align: center;">
<div class="banner">
<a href="http://choiblogs.blogspot.com/2011/11/rao-ban-ban-auto-cay-kinh-nghiem-tien.html" target="_blank" title="[Rao Bán] Bán auto cày kinh nghiệm + tiền + nguyên liệu (Gaw2) "><img src="http://3.bp.blogspot.com/-4U5yikab4PE/Ts38GLWPN5I/AAAAAAAADdA/itfVigc08_k/s400/auto%2Bgaw%2B2.gif" title="[Rao Bán] Bán auto cày kinh nghiệm + tiền + nguyên liệu (Gaw2) " /></a>

<a href="http://choiblogs.blogspot.com/2011/08/rao-ban-gaw-2-tai-khoan-game-1-trang-bi.html" target="_blank" rel="nofollow" title="[Rao Bán] Gaw 2 - Tài khoản game + 1 trang bị VIP "><img src="http://4.bp.blogspot.com/-RKz593NrO9I/TkD44gtLBQI/AAAAAAAAB1U/kJVScybW3NA/s1600/otrung.jpg" title="[Rao Bán] Gaw 2 - Tài khoản game + 1 trang bị VIP" /></a>

<a href="http://choiblogs.blogspot.com/2011/11/rao-ban-ban-vang-sll-trong-gaw-2.html" target="_blank" rel="nofollow" title="[Rao Bán] Bán Vàng SLL trong gaw 2 "><img alt="Hosting Para Blogs" src="http://3.bp.blogspot.com/-a0Lqw2OtlRg/TstszWRwPsI/AAAAAAAADc0/FY9_JRMN0lQ/s1600/ban-vang-gaw.gif" title="[Rao Bán] Bán Vàng SLL trong gaw 2 " />
</a>

<a href="http://choiblogs.blogspot.com/2011/12/rao-ban-ban-cho-con-200-ngancon-ban-het.html" target="_blank" rel="nofollow" title="[Rao Bán] Bán chó con 200 ngàn/con "><img src="http://2.bp.blogspot.com/-W7tf_lv_Mj4/TtydR8JMJUI/AAAAAAAADjA/fo7BZbPRJcg/s400/choiblogs-banchocon.jpeg" title="[Rao Bán] Bán chó con 200 ngàn/con " /></a>
</div></div>

- Phân tích css:

Nguồn:
http://truyen-bay68-com.blogspot.com
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top