Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Cách sử dụng Lightbox Plugin của jqueryNguồn: vnhow

Lightbox plugin của jquery là một thư viện javascript dùng để tạo image slide. Khi người dùng click vào một hình thumbnail, lightbox sẽ tạo một khung để hiển thị hình ảnh được phóng lớn, cung cấp các nút để người dùng duyệt hình ảnh. Cái này sẽ rất tiện khi chúng ta xem ảnh gốc trực tiếp.

1.Tải thư viện jquery tại địa chỉ:  http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js

2. Tải lightbox plugin tại địa chỉ:  http://github.com/balupton/jquery-lightbox/downloads

3. Giải nén, chép các thư mục css, js, images vào thư mục chứa các thư viện javascript của bạn, chẳng hạn js/jquery.lightbox. Bạn có thể Upload file js lên Google Code.

4. Chèn đoạn mã sau vào trong thẻ <head>

<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.lightbox/js/jquery.lightbox.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/jquery.lightbox/css/jquery.lightbox.css" /> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){
$('.lightbox').lightBox();
});

5. Chèn đoạn mã sau vào vị trí bạn muốn hiển thị hình thumbnail:
<a href="images/large.jpg" class="lightbox">
<img src="images/thumbnail.jpg">
</a>
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top