Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Tạo Gradient Button với CSS3


Nguồn: Sưu tầm.

Tình cờ lang thang trên Google kiếm mấy cái button về làm blog thấy có 1 bài viết làm về Button bằng CSS, mà lại là CSS3  và thấy nó cũng hay hay nên mình post lên để mọi người tham khảo và làm thử. Rất đẹp khi sử dụng nút Read more bằng phương pháp này.Vì CSS3 này cũng mới nên mình xem xem nó thế nào và Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo nút bấm với hiệu ứng gradient rất đẹp mắt sử dụng CSS3.

1. Tạo style cơ bản cho button:
.button {
display: inline-block;
outline: none;
cursor: pointer;
text-align: center;
text-decoration: none;
font: 14px/100% Arial, Helvetica, sans-serif;
padding: .5em 2em .55em;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3);
-webkit-border-radius: .5em;
-moz-border-radius: .5em;
border-radius: .5em;
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
}
.button:hover {
text-decoration: none;
}
.button:active {
position: relative;
top: 1px;
}

2. Tạo hiệu ứng gradient:
.orange {
color: #fef4e9;
border: solid 1px #da7c0c;
background: #f78d1d;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#faa51a), to(#f47a20));
background: -moz-linear-gradient(top, #faa51a, #f47a20);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#faa51a', endColorstr='#f47a20');
}
.orange:hover {
background: #f47c20;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f88e11), to(#f06015));
background: -moz-linear-gradient(top, #f88e11, #f06015);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f88e11', endColorstr='#f06015');
}
.orange:active {
color: #fcd3a5;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f47a20), to(#faa51a));
background: -moz-linear-gradient(top, #f47a20, #faa51a);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f47a20', endColorstr='#faa51a');
}

3. Để sử dụng, thêm class "button orange" vào button muốn tạo hiệu ứng :
<a href="#" class="button orange">Button</a>


4. Update thêm cho các bạn bộ code đầy đủ nhiều định dạng và màu sắc cho button.


<style type="text/css">
body {
background: #ededed;
width: 900px;
margin: 30px auto;
color: #999;
}
p {
margin: 0 0 2em;
}
h1 {
margin: 0;
}
a {
color: #339;
text-decoration: none;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}
div {
padding: 20px 0;
border-bottom: solid 1px #ccc;
}

/* button
---------------------------------------------- */
.button {
display: inline-block;
zoom: 1; /* zoom and *display = ie7 hack for display:inline-block */
*display: inline;
vertical-align: baseline;
margin: 0 2px;
outline: none;
cursor: pointer;
text-align: center;
text-decoration: none;
font: 14px/100% Arial, Helvetica, sans-serif;
padding: .5em 2em .55em;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,.3);
-webkit-border-radius: .5em;
-moz-border-radius: .5em;
border-radius: .5em;
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);
}
.button:hover {
text-decoration: none;
}
.button:active {
position: relative;
top: 1px;
}

.bigrounded {
-webkit-border-radius: 2em;
-moz-border-radius: 2em;
border-radius: 2em;
}
.medium {
font-size: 12px;
padding: .4em 1.5em .42em;
}
.small {
font-size: 11px;
padding: .2em 1em .275em;
}

/* color styles
---------------------------------------------- */

/* black */
.black {
color: #d7d7d7;
border: solid 1px #333;
background: #333;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#666), to(#000));
background: -moz-linear-gradient(top, #666, #000); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#666666', endColorstr='#000000');
}
.black:hover {
background: #000;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#444), to(#000));
background: -moz-linear-gradient(top, #444, #000); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#444444', endColorstr='#000000');
}
.black:active {
color: #666;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#000), to(#444));
background: -moz-linear-gradient(top, #000, #444); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#000000', endColorstr='#666666');
}

/* gray */
.gray {
color: #e9e9e9;
border: solid 1px #555;
background: #6e6e6e;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#888), to(#575757));
background: -moz-linear-gradient(top, #888, #575757); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#888888', endColorstr='#575757');
}
.gray:hover {
background: #616161;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#757575), to(#4b4b4b));
background: -moz-linear-gradient(top, #757575, #4b4b4b);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#757575', endColorstr='#4b4b4b');
}
.gray:active {
color: #afafaf;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#575757), to(#888));
background: -moz-linear-gradient(top, #575757, #888); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#575757', endColorstr='#888888');
}

/* white */ (Định tô màu Trắng đều ko thấy nên thôi)
.white {
color: #606060;
border: solid 1px #b7b7b7;
background: #fff;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fff), to(#ededed));
background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #ededed); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#ededed');
}
.white:hover {
background: #ededed;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#fff), to(#dcdcdc));
background: -moz-linear-gradient(top, #fff, #dcdcdc); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#dcdcdc');
}
.white:active {
color: #999;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ededed), to(#fff));
background: -moz-linear-gradient(top, #ededed, #fff); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ededed', endColorstr='#ffffff');
}

/* orange */
.orange {
color: #fef4e9;
border: solid 1px #da7c0c;
background: #f78d1d;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#faa51a), to(#f47a20));
background: -moz-linear-gradient(top, #faa51a, #f47a20);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#faa51a', endColorstr='#f47a20');
}
.orange:hover {
background: #f47c20;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f88e11), to(#f06015));
background: -moz-linear-gradient(top, #f88e11, #f06015);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f88e11', endColorstr='#f06015');
}
.orange:active {
color: #fcd3a5;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f47a20), to(#faa51a));
background: -moz-linear-gradient(top, #f47a20, #faa51a);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f47a20', endColorstr='#faa51a');
}

/* red */
.red {
color: #faddde;
border: solid 1px #980c10;
background: #d81b21;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ed1c24), to(#aa1317));
background: -moz-linear-gradient(top, #ed1c24, #aa1317);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ed1c24', endColorstr='#aa1317');
}
.red:hover {
background: #b61318;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#c9151b), to(#a11115));
background: -moz-linear-gradient(top, #c9151b, #a11115);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#c9151b', endColorstr='#a11115');
}
.red:active {
color: #de898c;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#aa1317), to(#ed1c24));
background: -moz-linear-gradient(top, #aa1317, #ed1c24);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#aa1317', endColorstr='#ed1c24');
}

/* blue */
.blue {
color: #d9eef7;
border: solid 1px #0076a3;
background: #0095cd;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00adee), to(#0078a5));
background: -moz-linear-gradient(top, #00adee, #0078a5);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00adee', endColorstr='#0078a5');
}
.blue:hover {
background: #007ead;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0095cc), to(#00678e));
background: -moz-linear-gradient(top, #0095cc, #00678e);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0095cc', endColorstr='#00678e');
}
.blue:active {
color: #80bed6;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#0078a5), to(#00adee));
background: -moz-linear-gradient(top, #0078a5, #00adee);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#0078a5', endColorstr='#00adee');
}

/* rosy */
.rosy {
color: #fae7e9;
border: solid 1px #b73948;
background: #da5867;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f16c7c), to(#bf404f));
background: -moz-linear-gradient(top, #f16c7c, #bf404f);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f16c7c', endColorstr='#bf404f');
}
.rosy:hover {
background: #ba4b58;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#cf5d6a), to(#a53845));
background: -moz-linear-gradient(top, #cf5d6a, #a53845);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#cf5d6a', endColorstr='#a53845');
}
.rosy:active {
color: #dca4ab;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#bf404f), to(#f16c7c));
background: -moz-linear-gradient(top, #bf404f, #f16c7c);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#bf404f', endColorstr='#f16c7c');
}

/* green */
.green {
color: #e8f0de;
border: solid 1px #538312;
background: #64991e;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#7db72f), to(#4e7d0e));
background: -moz-linear-gradient(top, #7db72f, #4e7d0e);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#7db72f', endColorstr='#4e7d0e');
}
.green:hover {
background: #538018;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#6b9d28), to(#436b0c));
background: -moz-linear-gradient(top, #6b9d28, #436b0c);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#6b9d28', endColorstr='#436b0c');
}
.green:active {
color: #a9c08c;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#4e7d0e), to(#7db72f));
background: -moz-linear-gradient(top, #4e7d0e, #7db72f);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#4e7d0e', endColorstr='#7db72f');
}

/* pink */
.pink {
color: #feeef5;
border: solid 1px #d2729e;
background: #f895c2;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#feb1d3), to(#f171ab));
background: -moz-linear-gradient(top, #feb1d3, #f171ab);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#feb1d3', endColorstr='#f171ab');
}
.pink:hover {
background: #d57ea5;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f4aacb), to(#e86ca4));
background: -moz-linear-gradient(top, #f4aacb, #e86ca4);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f4aacb', endColorstr='#e86ca4');
}
.pink:active {
color: #f3c3d9;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#f171ab), to(#feb1d3));
background: -moz-linear-gradient(top, #f171ab, #feb1d3);
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f171ab', endColorstr='#feb1d3');
}

</style>
</head>

<body>
<h1>CSS3 Gradient Buttons</h1>
<div>
<a href="#" class="button black">Rectangle</a> or
<a href="#" class="button black bigrounded">Rounded</a> Can be
<a href="#" class="button black medium">Medium</a> or
<a href="#" class="button black small">Small</a>
<br /><br />
<input class="button black" type="button" value="Input Element" />
<button class="button black">Button Tag</button>

<span class="button black">Span</span>
<div class="button black">Div</div>
<p class="button black">P Tag</p>
<h3 class="button black">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button gray">Gray</a>
<a href="#" class="button gray bigrounded">Rounded</a>
<a href="#" class="button gray medium">Medium</a>
<a href="#" class="button gray small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button gray" type="button" value="Input Element" />
<button class="button gray">Button Tag</button>
<span class="button gray">Span</span>
<div class="button gray">Div</div>
<p class="button gray">P Tag</p>
<h3 class="button gray">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button white">White</a>
<a href="#" class="button white bigrounded">Rounded</a> <a href="#" class="button white medium">Medium</a>
<a href="#" class="button white small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button white" type="button" value="Input Element" />
<button class="button white">Button Tag</button>
<span class="button white">Span</span>
<div class="button white">Div</div>
<p class="button white">P Tag</p>
<h3 class="button white">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button orange">Orange</a>
<a href="#" class="button orange bigrounded">Rounded</a>
<a href="#" class="button orange medium">Medium</a>
<a href="#" class="button orange small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button orange" type="button" value="Input Element" />
<button class="button orange">Button Tag</button>
<span class="button orange">Span</span>
<div class="button orange">Div</div>
<p class="button orange">P Tag</p>
<h3 class="button orange">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button red">Red</a>
<a href="#" class="button red bigrounded">Rounded</a>
<a href="#" class="button red medium">Medium</a>
<a href="#" class="button red small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button red" type="button" value="Input Element" />
<button class="button red">Button Tag</button>
<span class="button red">Span</span>
<div class="button red">Div</div>
<p class="button red">P Tag</p>
<h3 class="button red">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button blue">Blue</a>
<a href="#" class="button blue bigrounded">Rounded</a>
<a href="#" class="button blue medium">Medium</a>
<a href="#" class="button blue small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button blue" type="button" value="Input Element" />
<button class="button blue">Button Tag</button>
<span class="button blue">Span</span>
<div class="button blue">Div</div>
<p class="button blue">P Tag</p>
<h3 class="button blue">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button rosy">Rosy</a>
<a href="#" class="button rosy bigrounded">Rounded</a>
<a href="#" class="button rosy medium">Medium</a>
<a href="#" class="button rosy small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button rosy" type="button" value="Input Element" />
<button class="button rosy">Button Tag</button>
<span class="button rosy">Span</span>
<div class="button rosy">Div</div>
<p class="button rosy">P Tag</p>
<h3 class="button rosy">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button green">Green</a>
<a href="#" class="button green bigrounded">Rounded</a> <a href="#" class="button green medium">Medium</a>
<a href="#" class="button green small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button green" type="button" value="Input Element" />
<button class="button green">Button Tag</button>
<span class="button green">Span</span>
<div class="button green">Div</div>
<p class="button green">P Tag</p>
<h3 class="button green">H3</h3>
</div>

<div>
<a href="#" class="button pink">Pink</a>
<a href="#" class="button pink bigrounded">Rounded</a>
<a href="#" class="button pink medium">Medium</a>
<a href="#" class="button pink small">Small</a>
<br /><br />

<input class="button pink" type="button" value="Input Element" />
<button class="button pink">Button Tag</button>
<span class="button pink">Span</span>
<div class="button pink">Div</div>
<p class="button pink">P Tag</p>
<h3 class="button pink">H3</h3>
</div>


Cũng đáng để thử phải ko các bạn. Thử làm và demo đi nào....!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top