Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Thêm Avata Profile bên cạnh tiêu đề bài viết


Nguồn : sưu tầm.

Thêm một Avata Profile bên cạnh tiêu đề bài viết blog của bạn cung cấp cho một người xem blog dễ dàng vào xem thông tin trang Profile của bạn...
Bắt đầu tao tác:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger > Chỉnh sưả HTML

Bước 2:  Tìm .post h3 { or .post h3{
Nếu ko có bạn có thể tìm dòng .post h2 { or .post h2{

Bước 3: Thêm sau nó đoạn code:

 background:url(AVATAR FROFILE) no-repeat top left;<br /> height:45px;<br /> line-height:1.1em;<br /> 

Thay AVATAR PROFILE  bằng đường dẫn đến file ảnh avata của bạn.

Bước 4: Lưu template và xem kết quả. Chúc vui
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top