Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Cố định RSS hay Twitter ở thanh trượt dọc

Nguồn: Sưu tầm.

Thủ thuật này có tác dụng hiển thị RSS, Twitter hay một hình ảnh bất kỳ nằm một bên ở thanh trượt dọc nhằm  tạo thông tin phản hồi hoặc bất cứ điều gì...
Trước khi thực hiện thủ thuật này, tránh phát sinh lỗi các bạn nên Back up (sao lưu) template của bạn.
Và chúng ta bắt đầu thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger > Thiết kế > Chỉnh sửa HTML.


Bước 2: Tìm đến ]]></b:skin>.


Bước 3: Thêm vào bên dưới nó đoạn mã sau:
 #float_corner {<br /> position:fixed;_position:absolute;bottom:0px;left:0px;clip:<br /> inherit;_top:expression(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft + document.documentElement.clientWidth - offsetWidth);} 

Bước 4: Tìm tiếp thẻ </body>

Bước 5: Thêm đoạn mã dưới vào bên trên nó:
 <div id="float_corner"><a href="URL"><br /> <img src="URL_images" border="0" /></a><br /> </div>

URL : nhập vào địa chỉ web khi nhấp chuột để vào. Ví dụ như địa chỉ RSS hay tài khoản Twitter.
URL_images: nhập link ảnh vào đây.

Lưu lại templates và cùng trải nghiệm xem sao (^^!)


   Lưu ý:
Nếu bạn muốn để di chuyển hình ảnh từ các góc để trung tâm, ở bước 3: bạn tìm bottom: 0px và thay thế 0px bằng 50px hoặc hơn.
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top