Truyện Cười BlogTaPhiet KC

Chat Box


--------------:Search

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Thêm Thanh địa chỉ phía trên tiêu đề bài viết


Nguồn: sưu tầm.

Có một Thanh địa chỉ trên blogger của bạn sẽ làm cho người đọc có thể tìm kiếm dễ dàng hơn khi muốn biết bài đăng thuộc Nhãn nào trong toàn bộ bài đăng của bạn. Thanh địa chỉ sẽ giúp các người đọc theo dõi vị trí của bài đăng một cách dễ dàng nhất...
Để thực hiện thủ thuật, bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Blog > Thiết kế > Chỉnh sửa HTML  và mở rộng tiện ích.

Bước 2: Tìm đoạn code <b:include data='top' name='status-message'/>
và thêm sau nó đoạn code <b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Bước 3: Tìm tiếp đoạn <b:includable id='comment-form' var='post'>
 và thêm đoạn code sau và bên trên nó.

 <b:includable id='breadcrumb' var='posts'><br /> <b:if cond='data:blog.homepageUrl == data:blog.url'><br /> <!-- No breadcrumb on home page --><br /> <b:else/><br /> <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'><br /> <!-- breadcrumb for post page --><br /> <p><span class='post-labels'><br /> <a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home</a><br /> <b:loop values='data:posts' var='post'><br /> <b:if cond='data:post.labels'><br /> <b:loop values='data:post.labels' var='label'><br /> <b:if cond='data:label.isLast == "true"'> »<br /> <a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><br /> </b:if><br /> </b:loop><br /> <b:else/><br /> » Notag<br /> </b:if><br /> » <span><data:post.title/></span><br /> </b:loop><br /> </span><br /> </p><b:else/><br /> <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'><br /> <!-- breadcrumb for archive and search pages.. --><br /> <p><span class='post-labels'><br /> <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Archives for <data:blog.pageName/><br /> </span><br /> </p><b:else/><br /> <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'><br /> <p><span class='post-labels'><br /> <b:if cond='data:blog.pageName == ""'><br /> <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » All posts<br /> <b:else/><br /> <a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home</a> » Posts filed under <data:blog.pageName/><br /> </b:if><br /> </span><br /> </p></b:if><br /> </b:if><br /> </b:if><br /> </b:if><br /> </b:includable

Bước 4: Tìm tới ]]></b:skin> và thêm đoạn code dưới đây vào ngay trước nó:


 #breadcrumb{border:1px solid #ccc;background:#efefef;font-size:11px;font-weight:bold;margin-bottom:20px;padding:7px 10px}<br /> #breadrcumb a{color:#999;font-weight:normal}<br /> #breadcrumb a:hover{color:#666}<br />  

Lưu Template và xem kết quả. Chúc Thành công !!!
Share/Save/Bookmark

Đăng nhận xét

More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa
Top